Al geruime tijd zijn de voorbereidingen in volle gang, maar nu is het eindelijk zeker: de gemeente wordt per 2015 verantwoordelijk voor meer zorgtaken. Afgelopen donderdag 24 april is de wet in de Tweede Kamer behandeld. De fracties VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP stemden in met de nieuwe wet. GroenLinks stemde tegen de wet vanwege grote zorgen over de positie van de zorgwerknemers, de bezuinigingen en de korte invoeringstijd. Wel is het dankzij GroenLinks mogelijk geworden dat mensen die dit willen, de zorg zelf in buurtverband kunnen organiseren. Daarnaast is ook het amendement van GroenLinks, over de keuzevrijheid tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (PGB), aangenomen.

 

Met het aannemen van deze wet wordt er een eind gemaakt aan de onzekerheid over de voortgang van de transitie en de hoogte van de bezuinigingen. Waar echter geen einde aan komt zijn onze zorgen over de kwaliteit van de zorg. Het is mijn vrees dat, met bezuinigingen van 40% op de huishoudelijke hulp, 25% op dagbesteding en begeleiding en 15% op de persoonlijke verzorging, het moeilijk zal worden iedereen de juiste kwaliteit zorg te bieden. De gemeente Enschede wil bijvoorbeeld het gemiddelde aantal uren dat iemand krijgt aan huishoudelijk zorg omlaag brengen van 2,9 naar 2,5. Dit terwijl mensen juist minder snel in een verzorgingstehuis terecht kunnen en dus langer, met zwaardere zorg, thuis moeten blijven wonen.

De bezuinigingen in de zorg hebben ook nu al invloed op de positie van zorgwerknemers. Contracten voor onbepaalde tijd worden steeds schaarser. Cliënten wisselen hierdoor steeds vaker van zorgverlener. Ook weten zij niet zeker of de zorginstelling waar zij nu zorg van afnemen, volgend jaar nog wel zal bestaan in Enschede. Linda Voortman heeft gepleit in de Tweede Kamer voor een wettelijke overnameplicht van werknemers zoals deze ook bestaat voor het openbaar vervoer. Op deze manier zou de cliënt zijn eigen zorgverlener kunnen houden wanneer de gemeente besluit niet in zee te gaan met de zorginstelling waar de zorgverlener werkt en bovendien zou het meer zekerheid bieden voor de positie van de werknemer. Helaas is deze voorwaarde niet opgenomen in de nieuwe WMO.

De gemeente Enschede heeft in de vorige periode besloten geen extra geld toe te voegen aan het bedrag wat de gemeente krijgt van het rijk. De bezuinigingen in de zorg zullen dus één op één doorgevoerd worden. Wij hebben er juist voor gepleit de kwaliteit en niet het geld als uitgangspunt te nemen. Enschede is een arme gemeente en natuurlijk zal er bezuinigd moeten worden, maar de zorg is te belangrijk om geregeerd te worden door geld.