Donderdagochtend 19 juni, om half acht in ochtend, vertrok de gemeenteraad, de griffie, het college van burgemeester en wethouders en een aantal topambtenaren voor drie dagen naar Brussel. Doel van deze excursie was om kennis te maken met Brussel, de Europese Unie en vooral ook elkaar.

 

Na een lange busreis komen we iets na het middaguur aan in Brussel, waar we kennis maken met de gemeenteraad van Maastricht. Toevalligerwijze hadden zowel Enschede als Maastricht vandaag een bezoek gepland aan de stad Brussel. Na een gezamenlijk lunch krijgen we een introductie van het Stadsproject 2020. De stad Brussel kampt met een aantal problemen, welke in eerste instantie behoorlijk lijken te verschillen van die van Enschede. Zo heeft Brussel, in tegenstelling tot veel andere Europese steden, een centrum met een vrij arme bevolking. Daarnaast groeit het bevolkingsaantal explosief.  Deze twee zaken zorgen voor een verpaupering van de binnenstad. Doel van het Stadsproject 2020 is om de woningvoorraad en de werkgelegenheid in Brussel weer op peil te brengen.

Na de introductie zijn we op pad geweest in de Kanaalzone, een wijk waar de theorie van Stadsproject 2020 in de praktijk wordt gebracht. Hier werken burgers, bedrijven en private investeerders samen om leegstaande gebouwen en fabrieken een nieuwe, gemengde functie te geven waar wonen, werken en publieke voorzieningen gecombineerd worden. Het was inspirerend om te zien hoe het historische erfgoed, wordt opgenomen in de nieuwe stedelijke ontwikkeling.

De vrijdag stond in het teken van de Europese Unie. We vertrokken ’s ochtends naar de permanente vertegenwoordiging, oftewel de Nederlandse ambassade in Europa. Hier hebben we een presentatie gehad van Davy Pieters, ambassadesecretaris Onderzoek en Innovatie en Auke van der Groot, ambassadesecretaris Binnenlandse Zaken over de gang van zaken in Europa. Wat kan de Europese Unie betekenen voor Twente en hoe zetten we Twente op de Europese kaart. De tweede presentatie was van Fiona Wieland en ging over hoe de Europese Unie kan bijdragen aan stedelijke ontwikkeling.

Hierna hebben onze burgermeester en onze wethouder duurzaamheid, Eelco Eerenberg, het Convenant of Mayors ondertekend. In dit Europese convenant, ondertekend door verschillende lokale en regionale overheden, staat dat we ons in gaan zetten voor duurzame energie en ons voornemen om in 2020 boven de gestelde van 20% CO2 reductie uit te komen. Laten we hopen dat Enschede dit voornemen waar kan maken.

’s Middags hebben we vervolgens de afgelopen dagen geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie is besloten het onderwerp Europa op onze agenda te zetten en ook de komende jaren onze blik open te houden. Na wat nodige vrije tijd zijn we zaterdagmiddag teruggekeerd naar Enschede met een hoop goede en frisse ideeën.