Heel Enschede weet intussen dat er flink bezuinigd moet worden. De dug-out werd als bezuinigingsoptie genoemd. In het collegevoorstel voor het financieel kader van 2014 komt dit gelukkig niet terug, maar er was voldoende reden om op bezoek te gaan.

Met een aantal raadsleden zijn we bij de dug-out gaan kijken. Deze is gevestigd in de haven, maar als je dat niet weet, vind je het nooit. Gelukkig stond er een begeleider aan de straat die de weg wijst. Symbolisch voor het werk bij de dug-out

We werden ontvangen in een afgekeurde röntgenwagen. Lekker koel op een van de zeldzame warme dagen van dit voorjaar, de koeling deed het nog prima. Er waren enkele jongeren aanwezig die gebruik maken van de Dug-out.

De dug-out is bedoeld voor jongeren die zijn vastgelopen op school of op het werk. Dit is een groep kwetsbare jongeren, die vaak al veel moeilijkheden hebben mee gemaakt in hun jonge leven. Voor deze jongeren is het niet gemakkelijk weer aan de slag te komen. Bij de dug-out worden ze uitgedaagd om eerst eens te beginnen met eenvoudig werk. Ze hoeven niets te kunnen, maar moeten wel iets willen.

Samen met een begeleider gaan ze aan de slag. Werken met de handen, eerst in eigen werkplaats, zo gauw dat lukt ook op andere plekken. Tijdens en rondom het werk volgen er gesprekken. Ondertussen wordt er gezamenlijk een plan opgesteld, waar de jongere aan gaat werken. In het plan kunnen tal van basisvaardigheden voorkomen, maar ook sociale vaardigheden, hulp vragen en accepteren of eigenwaarde opkrikken.

Door de directe en persoonlijke begeleiding wordt er langzaam vertrouwen opgebouwd, dat de jongere nodig heeft om weer verder te kunnen.

De aanwezige jongeren lieten ons weten dat vooral het vertrouwen en de wetenschap dat de begeleiding hun niet laat vallen, hun de mogelijkheid geeft, weer aan de slag te gaan en activiteiten op te pakken. Dat kan ook betekenen dat ze weer naar school gaan en een opleiding volgen, die het mogelijk maakt (betaald) werk te krijgen.

Groenlinks is van mening dat ook deze kwetsbare jongeren blijvend de kans moeten krijgen om op deze manier aan hun toekomst te werken.