LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

In 2009 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" duidelijke energiedoelen voor 2020 vastgelegd: 30% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990 en 20% van de Enschedese energiebehoefte wordt duurzaam lokaal opgewekt. Afgelopen week kwam het college met een tussentijdse evaluatie en hoewel duurzaamheid leeft binnen de gemeente, is er nog een zeer lange weg te gaan om de gestelde doelen te realiseren. Bezuinigen op duurzaamheid is wat GroenLinks betreft daarom niet aan de orde.

De gemeentelijke organisatie is goed op weg. Bij inkoop en aanbestedingen heeft duurzaamheid een belangrijke rol, de gemeente draait geheel op groene stroom en groen gas, op het dak van het stadskantoor staan zonnepanelen en dit jaar worden er op gemeentelijke panden 1500 panelen bijgeplaatst.

Ook de Enschedese huishoudens dragen al een aardig steentje bij. Steeds meer bewoners kiezen voor zonnepanelen op hun dak en hoewel de importheffing op Chinese panelen voor een tijdelijke terugval kan zorgen, zullen de steeds hogere efficiëntie en steeds lagere prijs van zonnepanelen meer en meer huishoudens overhalen voor zonne-energie te kiezen. Echter, zo'n 40% van de Enschedese huishoudens gebruikt nog steeds geen groene stroom. Gezien de tarieven voor groene stroom bij de meeste aanbieders gelijk zijn aan de tarieven voor grijze stroom, is er eigenlijk geen reden om niet alsnog over te stappen. Door met een gerichte campagne groene stroom te promoten kunnen we als Enschede nog een forse stap maken richting onze energiedoelen.

Om de Enschedese woningen te verduurzamen is een maatschappelijke investeringsopgave (MIO) opgestart. Van de 67.000 woningen in Enschede zouden er 40.000 moeten worden verbeterd. In 2012 zijn 1200 woningen aangepakt, voornamelijk door de woningcorporaties. Om onze doelen te halen moet het tempo echter fors omhoog, tot minstens 3500 woningen per jaar. De markt biedt op dit moment nog onvoldoende diensten aan om bewoners massaal te laten investeren in het verduurzamen van hun woning. Vooral de financiering is nog steeds een grote barrière. Want hoewel investeringen zich in enkele jaren terugverdienen en er fors bespaard kan worden op de energierekening, gaan de kosten wel voor de baten uit. Veel huishoudens kunnen deze kosten niet zelf voorfinancieren. Omdat banken op dit moment erg terughoudend zijn met financiering en er verder weinig initiatieven uit de markt komen, zijn deze huishoudens vooral gewezen op de overheid. De energieleningen, premies en adviezen die gemeente, provincie en rijk verstrekken dienen dus optimaal te worden gepromoot maar ook het regionale bedrijfsleven moet de ruimte krijgen en nemen om zelf met aansprekende diensten te komen.

Hoewel vanuit de gemeente de afgelopen jaren veel energie is gestoken in contacten met het bedrijfsleven, het MKB actief is benaderd deel te nemen aan energiescans en ook vanuit het innovatiefonds middelen beschikbaar zijn voor verduurzaming, blijven tastbare resultaten uit. Het energieverbruik per arbeidsplaats is de afgelopen jaren stabiel. De gemeente wil bedrijven hierop blijven aanspreken en faciliteren, maar wijst in de evaluatie vooral naar Den Haag en Brussel voor het ontbreken van de juiste prikkels. Echter, met aanbestedingen, opdracht- en subsidieverleningen kan de gemeente wel duidelijke randvoorwaarden stellen en (financiële) prikkels geven. Voor een deel gebeurt dit al, maar waar mogelijk kunnen we duurzaamheid nog zwaarder laten meewegen.

Ook een andere thema's blijkt uit de evaluatie dat er nog grote stappen moeten worden gemaakt. Op het vlak van mobiliteit is de grootste winst te behalen met het stimuleren van fietsgebruik, de bouw van windmolens laat nog steeds op zich wachten en een groot deel van onze schoolgebouwen scoort slecht of matig op isolatie, ventilatie en verwarming.

In de bezuinigingsopties voor 2014 stelt het college voor het budget voor duurzaamheid eenmalig te halveren. Gezien de vele inzet die nog nodig is en de cruciale rol die de gemeente hierin kan spelen door het inspireren, aansporen en faciliteren van burgers, partners en marktpartijen, kan er volgens GroenLinks niet op duurzaamheid worden bezuinigend. We zullen maandag met een voorstel komen om het duurzaamheidsbudget overeind te houden.

Agenda

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @FBEnschede: Project Fietsmaatjes van @Twente_Mobiel vandaag uitgebreid in @tubantia https://t.co/Q8DT3Fmczm
17hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.