Zaterdag aanstaande vindt de feestelijke opening van  het nieuwe theaterseizoen in de gerenoveerde bonbonnière van Concordia plaats. Hoe lang dit seizoen zal duren is echter nog maar de vraag. Vanwege de opgelegde bezuinigingen is Concordia niet in staat om in 2015 de theaterprogrammering in de bonbonnière voort te zetten. Dit betekent dat het nieuwe theaterseizoen stopt per 1 januari volgend jaar, ondanks de grote inspanning van vele bekende artiesten en cultuurminnende Enschedeërs.

 

De komende jaren wordt er flink bezuinigd op de cultuursector in Enschede. De grote klappen vallen bij Concordia, Kaliber Kunstenschool en de openbare bibliotheek (respectievelijk 400.000, 500.000 en 300.000 euro). GroenLinks vindt dat de cultuursector in Enschede met een bezuinigingsopgave van 1,8 miljoen onevenredig hard wordt getroffen. Wij hebben destijds dan ook gepleit om de bezuinigingen op de cultuur te beperken tot maximaal 1 miljoen euro in 2017. Helaas was hiervoor geen meerderheid in de gemeenteraad te vinden.

De bezuinigingsopgave van 400.000 heeft Concordia in eerste instantie doen besluiten de theaterprogrammering in de bonbonnière stop te zetten. Een theaterprogrammering in stand houden kost immers een stuk meer dan het oplevert. Het plan was de bonbonnière aan te passen zodat er films konden worden vertoond. Dit leidde tot veel ophef bij verschillende artiesten uit Enschede en de rest van het land. Dankzij de steun van veel gulle donateurs en bereidwillige artiesten start aanstaande zaterdag een nieuw theaterseizoen in de bonbonnière.

Crowdfunding is echter niet genoeg om ook na 1 januari 2015 de theaterprogrammering in stand te houden. Hiervoor zal in ieder geval in 2015 ook een bijdrage van de gemeente nodig zijn. Concordia heeft aangegeven de theaterfunctie in de bonbonnière ook de komende jaren te kunnen behouden wanneer de bezuinigingen met één jaar worden uitgesteld. Een andere mogelijkheid is de verlaging van de huisvestingslasten.

Het CDA heeft in de zomer vragen gesteld over de mogelijkheid de bezuiniging op Concordia met één jaar uit te stellen. De bezuinigingsopgave van 1,8 miljoen is echter al vastgesteld. Op dit moment lijkt er ook geen andere voor de hand liggende bezuiniging te zijn. Het vragen om uitstel lijkt dan ook niet meer dan het schoon wassen van de politieke handen van onnodig hoge bezuinigingen op de cultuur. Of gloort er daadwerkelijk hoop aan de horizon voor Concordia? Het CDA mag het zeggen.