LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

In 2008 stelde GroenLinks wethouder Jelmer van der Zee de Gids Buitenkans op. Een in Nederland uniek beleidskader waarbinnen onder voorwaarden ontwikkelingen in het buitengebied werden toegestaan, mits de totale kwaliteit van het buitengebied erop vooruit zou gaan. Bestaande regelingen, waarvan de Rood-voor-Rood de bekendste was (als je een bepaalde hoeveelheid landschapsontsierende schuren sloopt mag je een huis bouwen), werden in de Gids opgenomen, samen met een uitgebreid overzicht van kwaliteiten van en wensbeelden voor ons buitengebied. Na een beperkte bijstelling in 2010, ligt er nu een geheel nieuw geschreven Gids Buitenkans ter besluitvorming voor. Deze nieuwe Gids is een echte verbetering als het gaat om duurzaamheid en in het bijzonder energie-opwekking. Anderzijds neemt de kans op ongewenste ontwikkelingen toe doordat een aantal harde eisen wordt losgelaten.

GroenLinks staat voor het principe van een compacte stad in een groen buitengebied. Dit betekent dat nieuwbouw en andere stedelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk in het bestaande stedelijk gebied horen en dat voor het buitengebied de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten voorop staan. Dit betekent niet dat er in het buitengebied helemaal niets gebouwd zou mogen worden, maar betekent wel dat private belangen ondergeschikt zijn aan het maatschappelijk belang van een groen buitengebied. De oude Gids waarborgde dat maatschappelijke belang door het stellen van duidelijke kaders.

De nieuwe Gids Buitenkans biedt veel meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk. Er wordt minder gekeken naar de letter van de tekst, maar nadrukkelijker gezocht naar een evenwicht tussen de privé- of commerciële belangen enerzijds en de bijdrage aan het maatschappelijk belang anderzijds. Hoe de weegschaal tussen deze belangen uitslaat is echter zeer afhankelijk van de politieke keuzes en waarden die worden meegewogen. GroenLinks staat daarom kritisch tegenover het loslaten van de duidelijke kaders.

Bij de voorwaarden voor de Rood-voor-Rood regeling lijkt deze beweging naar flexibiliteit het meest  te knellen. De harde eis om minimaal 850 m2 landschapsontsierende schuren te slopen voordat je een woning mag bouwen, wordt dit in de nieuwe gids slechts als richtlijn gezien waarvan kan worden afgeweken. Hiermee biedt de Gids geen antwoord op de toekomstige problematiek: Het aantal agrariërs neemt gestaag af, met als gevolg een toenemende leegstand en verloedering van agrarisch vastgoed, terwijl het buitengebied steeds voller wordt door de toenemende economische en recreatieve druk. Om verloedering en verstening van het buitengebied tegen te gaan zou je de voorwaarden voor een Rood-voor-Rood regeling dus niet moeten versoepelen, maar juist moeten verzwaren.

Een ander punt waar GroenLinks kritisch tegenover staat is de mogelijkheid die een initiatiefnemer krijgt een bedrag in het Fonds Versterking Buitengebied te storten als hij het niet wenselijk vindt op eigen erf of in de directe omgeving te investeren. Hierdoor lijkt de mogelijkheid te ontstaan dat iemand met genoeg geld kan doen wat hij of zij wil, mits hij zich met een storting in het fonds afkoopt. Dat kan wat GroenLinks betreft niet de bedoeling zijn.

Maar gelukkig biedt de Gids op een aantal thema's ook een duidelijke verbetering. GroenLinks is zeer tevreden met de nieuwe mogelijkheden om te investeren in duurzaamheid, energie-opwekking en (mantel-)zorg. Ook het voorstel van een Noaberpact, waarin verschillende initiatiefnemers die bij elkaar zijn gelegen tot een gezamenlijk plan kunnen komen, spreekt ons erg aan. GroenLinks zal daarom proberen de scherpe randjes van de drang naar flexibiliteit uit de Gids te halen, en hoopt dat ook deze nieuwe Gids Buitenkans weer zal leiden tot een mooier, groener en vitaler buitengebied.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
15hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.