Iedere raadsperiode gebeurt het opnieuw. Het nieuwe college wil de regeldruk verminderen en één van de eerste regels waar steevast het oog op valt is de kapvergunningplicht. Op een versoepeling voor kleine particuliere tuinen na, heeft de kapvergunning diverse aanvallen in het afgelopen decennium overleefd. Voor het eerst lijkt nu echter een grote meerderheid in de gemeenteraad te willen kiezen voor het bijna afschaffen van de kapvergunning. Alleen voor bomen die op de lijst met monumentale bomen staan, zou nog een vergunning moeten worden aangevraagd. GroenLinks vindt dat onze bomen een goede bescherming verdienen, en is dus tegen het afschaffen van de kapvergunning.

Bomen zijn letterlijk van levensbelang. Ze zetten CO2 om in zuurstof, vangen fijnstof op, bieden leefruimte aan allerlei dieren, en zorgen voor een aangenamer leefklimaat. Daarnaast zijn bomen ook gewoon mooi en vaak bepalend in het straatbeeld.

Enschede is één van de groenste steden van Nederland, en daar mogen we trots op zijn. Maar een groene stad blijf je niet vanzelf. Als de gemeente niet de juiste regels stelt en het goede voorbeeld geeft, bestaat de kans dat burgers en ontwikkelaars makkelijker naar de bijl of kettingzaag grijpen. Een stevige bescherming van bomen hoort wat GroenLinks betreft bij een groene en duurzame stad, zoals Enschede zich graag profileert.

Een groot deel van de gemeenteraad is van mening dat er eerst een goede lijst met monumentale bomen dient te worden opgesteld, en dat gegarandeerd moet worden dat burgers inspraak houden wanneer er bomen in hun buurt worden gekapt.

Er zijn al diverse pogingen gedaan een lijst met monumentale bomen op te stellen. Twee jaar geleden heeft de gemeente nog aan particuliere eigenaren gevraagd hun bijzondere bomen te melden. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er slechts één particuliere boom aan de lijst is toegevoegd. Om tot een complete lijst te komen zal een groep bomendeskundigen dus de gehele gemeente moeten bekijken. Een enorme klus die veel tijd en geld zal kosten, en waarschijnlijk ook tot veel discussie zal leiden. Want veel grondeigenaren zien hun bijzondere bomen niet graag op een dergelijke lijst staan, omdat zij daarmee in hun mogelijkheden worden beperkt. Het is dus zeer de vraag in hoeverre het mogelijk is tot een goede bomenlijst voor de gehele gemeente te komen, zonder diep in de gemeentelijke portemonnee te moeten tasten.

Inspraak door burgers is alleen maar te garanderen in de huidige situatie, met kapvergunningplicht. Verschillende fracties stelden voor een meldingsplicht in te voeren, zodat burgers alsnog tijd hebben bezwaar in te dienen. Juridisch is het echter niet mogelijk bezwaar in te dienen op een melding. Dat heeft de gemeenteraad zelf al ervaren bij de sloop van het Redemptoristenklooster in Glanerbrug. Je kunt n.a.v. een melding wel in gesprek gaan met degenen die de bomen wil kappen, maar als die persoon of organisatie niet voor het gesprek open staat, dan heb je geen enkele juridische mogelijkheid het kappen tegen te gaan.

De enige manier om de Enschedese bomen echt te beschermen, en de door de verschillende fracties gewenste mogelijkheid tot bezwaar open te houden, is het in stand houden van de huidige kapvergunning. Dus zal GroenLinks pleiten voor het behoud van de kapvergunning.