De lekkage van olie uit een zoutholte bij Epe, in april dit jaar, heeft geleid tot een brede ongerustheid over de plannen voor een vergelijkbare olieopslag in Enschede. Veel vragen over risico's, veiligheid en aansprakelijkheid zijn nog onbeantwoord. De geplande opslag van dieselolie is echter niet het enige gevaar dat de Twentse bodem staat te wachten. AkzoNobel wil instabiele zoutholtes vullen met vliegas uit afvalverbrandingsinstallaties, en onlangs kwam in het nieuws dat de NAM giftig afvalwater van Drentse oliewinning in de Twentse bodem pompt. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de risico's die deze activiteiten hebben voor bodem, milieu en leefomgeving.

Het afvalwater dat de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) bij Tubbergen, Mander en Oldenzaal in oude gasvelden pompt, is afkomstig van de olieboringen in Drente. Hier gebruikt de NAM sinds 2011 een methode vergelijkbaar met fracking (schaliegaswinning) om olie te winnen: Een mengsel van water met diverse chemicaliën wordt onder hoge druk in de bodem gepompt met als doel de olie los te breken. Het mengsel van water en olie wordt daarna naar boven gepompt, waar de olie wordt afgescheiden. Als restafval blijft sterk verontreinigd water over. Dit water wordt via een verouderd leidingstelsel naar de Twentse bodem gepompt en daarin opgeslagen.

In ieder geval één keer is er bij Oldenzaal al afvalwater gelekt. De NAM had dit zelf niet eens door, en kwam pas in actie nadat een oplettende bewoner aan de bel had getrokken. Het risico op nieuwe lekkages blijft aanwezig, en de gevolgen voor milieu en leefomgeving kunnen enorm zijn.
Risico's zijn onder meer aardbevingen, bodemdaling en ernstige vervuiling van het grondwater. Volgens Vitens zijn de gevolgen voor de drinkwatervoorziening in Twente niet te overzien als het misgaat. Een lekkage kan ook fataal zijn voor de Twentse natuur. De gebruikte leiding loopt onder beschermde natuurgebieden als de Engbertsdijksvenen en het Springendal.

Samen met de ChristenUnie heb ik afgelopen maandag mondelinge vragen aan wethouder van Agteren gesteld omtrent de risico's voor Enschedees grondgebied. Provinciale Staten hebben woensdag unaniem gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar het opslaan van afvalwater. Ook in de Tweede Kamer heeft onder meer GroenLinks vragen gesteld.

Tegelijk met het pompen van giftig afvalwater in oude gasvelden, lopen de discussies omtrent het opslaan van gasolie en vliegas in zoutholtes bij Enschede en Hengelo. De gasolie als onderdeel van een nationale strategische olievoorraad in de meest stabiele holtes, het vliegas als vulmiddel om een aantal instabiele holtes te verstevigen.

De risico's van olieopslag hebben we onlangs vlak over de grens waargenomen, waar door nog onbekende oorzaak een toevoerleiding is gescheurd en een grote hoeveelheid olie is gelekt. Over risico's van vliegas is nog veel minder gesproken.
Het gaat hier om as die uit de rook van afvalverbrandingsinstallaties wordt gefilterd. Deze as bevat onder meer diverse zware metalen, chloor- en broomverbindingen en kan bij onvolledige verbranding ook andere giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten. Deze stoffen kunnen uit de as uitspoelen en zich dan mogelijk in de ondergrond verspreiden.

Onder de grond stoppen is geen (duurzame) oplossing om van ons afval af te komen en kan grote gevolgen hebben voor milieu en leefomgeving. GroenLinks zal de ontwikkelingen daarom nauwlettend blijven volgen, vragen stellen en waar mogelijk meewerken aan het tegengaan van de opslag van vervuilende stoffen in onze bodem.

------

Aanstaande woensdag (17 dec) wordt vanaf 15:00 in het stadhuis een hoorzitting / expertmeeting over olieopslag in zoutcavernes gehouden. Deze bijeenkomst is openbaar en ook geïnteresseerden/belanghebbenden kunnen vragen stellen aan de aanwezige deskundigen. Aanmelding wordt op prijs gesteld en kan via de raadsgriffie (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)