Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad unaniem dat het college voorbereidingen mag treffen voor het opvangen van 600 asielzoekers. Heel belangrijk nu er uit verschillende conflictgebieden veel mensen veiligheid zoeken in ons land. GroenLinks wil meer aandacht voor migranten in het algemeen en in het bijzonder voor statushouders uit bijvoorbeeld Syrië, die zelf onderdak hebben gevonden (bij familie, vrienden en bekenden) in Enschede. Daarnaast wil GroenLinks, zoals naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van Europa al in zo'n vijftig andere gemeenten gebeurt, opvang realiseren voor uitgeprocedeerden en illegalen die niet door het Rijk worden uitgezet en ook niet worden opgevangen: een zogeheten 'bed bad en brood'-voorziening.

In de Stedelijke Commissie van maandag 12 januari ging wethouder Van Houdt niet in op de vraag welke risico's er kleven aan de beperkte begeleiding die er is voor migranten in Enschede. Sommigen zullen hun toekomst in Nederland opbouwen, vaak hebben ze trauma's en andere problemen. GroenLinks vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om naar deze mensen om te kijken en hen te helpen richting een goede toekomst.
 
Tot voor kort werd het gemeenten door het Rijk niet toegestaan uitgeprocedeerden en illegalen op te vangen, ook al konden deze mensen vaak nergens naartoe. Een publiek geheim is dat voormalig wethouder Wallinga zich in sommige gevallen niets aantrok van dit verbod en toch zorgde dat er oplossingen werden gevonden. Gezien het verbod besprak hij het onderwerp niet graag in de gemeenteraad. Sinds een uitspraak van de Raad van Europa over de gebrekkige omgang met uitgeprocedeerden en illegalen door Nederland, is van een verbod op noodopvang geen sprake meer. Al zo'n vijftig gemeenten zijn er vervolgens toe overgegaan uitgeprocedeerden en illegalen de meest basale levensbehoeften te geven via een zogeheten 'bed, bad en brood'-voorziening.
       
Welzijnsorganisatie Alifa heeft een inventarisatie gemaakt van uitgeprocedeerden die in Enschede voor korte of langere tijd op straat moeten leven, omdat ze niet aan de eisen voor noodopvang willen of kunnen voldoen en (tijdelijk) geen ander onderdak kunnen vinden. Het gaat om ongeveer vijftien personen. Wethouder Van Houdt zegde toe via de maatschappelijke opvang uitgeprocedeerden en illegalen tijdelijk van 'bed, bad en brood' te voorzien, in elk geval tot er duidelijkheid is over de financiering vanuit het Rijk. Over de beperkte vluchtelingenondersteuning kan de gemeenteraad een schriftelijke reactie tegemoet zien.