LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

De afgelopen weken is de discussie rondom afvalinzameling en -scheiding weer volop losgebarsten. Het college heeft de gemeentelijke afvalstoffenverordening geactualiseerd en legde deze ter bespreking aan de raad voor. Een groot deel van de gemeenteraad viel over één specifieke zin in deze nieuwe verordening: "Huishoudelijk restafval wordt ten minste één maal per vier weken bij elk perceel ingezameld." Hoewel in het raadsvoorstel nadrukkelijk staat geschreven dat de inzamelfrequentie eens in de twee weken blijft totdat de gemeenteraad anders besluit, stelde dat de meeste fracties blijkbaar niet gerust. Koudwatervrees heerst volop wanneer het gaat om veranderingen in de afvalinzameling.

Enschede loopt mijlenver achter als het gaat om afvalscheiding. Slechts 43% van het huishoudelijk afval wordt in Enschede gescheiden aangeleverd. In gemeenten als Hengelo, Deventer, Apeldoorn ligt dit al ruim boven de 60%.  

Eén van de redenen waarom in Enschede weinig afval wordt gescheiden is het ontbreken van (financiële) prikkels. Terwijl onder andere Apeldoorn en Hengelo goede resultaten behaalden door het invoeren van diftar - de hoogte van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van de hoeveelheid restafval die een huishouden aanlevert - rustte in de Enschedese gemeenteraad een groot taboe op het 'D-woord'. Ook het minder frequent inzamelen van het restafval, wat huishoudens kan stimuleren hun afval beter te scheiden, blijkt in de Enschedese raad dus erg gevoelig te liggen.

In een deel van de Achterhoek is men sinds 1 januari nog een stap verder gegaan: alleen de gescheiden afvalsoorten worden nog aan huis ingezameld. Huishoudens moeten hun restafval daar zelf naar afvalpunten in de wijk brengen. Ook in o.a. Amersfoort, Raalte en Zwolle zijn veelbelovende proeven gedaan met dit omgekeerd inzamelen. Een begrijpelijke gedachte, want als we al ons herbruikbare afval zouden scheiden, houden we nog maar zo'n 1 kilo restafval per persoon per week over.

Stil zitten en alles bij het oude laten is ook in Enschede geen optie meer. Grondstoffen worden zeldzaam, de oceanen verworden langzaam tot een plastic soep. Het simpelweg verbranden van ons restafval levert niet alleen ander - soms nog schadelijker - afval op, het is ook pure kapitaalvernietiging van herbruikbare materialen.

Sinds 1 januari mogen Enschedese huishoudens blik en drankpakken samen met het plastic in de daarvoor bestemde zakken doen. Een klein stapje op weg naar minder restafval. Een stapje waarover nog wel beter moet worden gecommuniceerd, want veel Enschedeërs zijn helaas nog niet op de hoogte.
Maar als we de Twentse doelstelling van 90% afvalscheiding in 2030 willen halen - een doelstelling die in het coalitieakkoord wordt onderstreept - zullen we veel grotere stappen moeten nemen. Zoals het invoeren van diftar en het minder vaak legen van de grijze container. Maar vooral moeten we afvalscheiding makkelijker maken door nog meer stoffen aan huis in te zamelen.

Een goed voorbeeld waar GroenLinks in Enschede al langer voor pleit is de 'droog-afval-container' waarmee onder andere in Sliedrecht al enkele jaren een succesvolle proef draait. Allerlei makkelijk na te scheiden droge afvalsoorten mogen samen in één minicontainer worden aangeleverd (bijvoorbeeld de papiercontainer die iedereen nu al in de tuin heeft staan): Metaal, hout, steen, hard en zacht plastic, papier, drankpakken en textiel. Dan maak je het de burger echt makkelijk afval te scheiden zonder extra containers in de tuin te moeten plaatsen. En dan zal ook in Enschede langzaamaan draagvlak ontstaan voor omgekeerd inzamelen, dat kleine zakje restafval dat nog overblijft zelf wegbrengen.

GroenLinks pleit al jaren voor dergelijke stappen. Wanneer volgt de rest van de raad?

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 Gezocht kandidaat gemeenteraadsleden #GroenLinks #Enschede! Meer informatie vind je hier: https://t.co/WLonsGY38i https://t.co/52IuQHdoyK
GroenLinks053 @RKDRE Dankjewel! 😉
GroenLinks053 Vacature stage GroenLinks Europa https://t.co/L2JxUkxhQ2 via @groenlinks
RobinWessels75 Nu hopen dat college dekking voor #groeneleges kan vinden, zodat deze erg succesvolle #duurzame regeling inderdaad kan worden voortgezet 2/2
RobinWessels75 Binnen half uur nadat #raad053 #zomernota vaststelt, wijzigt het al de financiële kaders door voor voortzetting groene leges te stemmen 1/2

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.