De landelijke bezuinigingen op de thuiszorg zijn fors, maar doordat Enschede meer aandacht zou geven aan 'maatwerk', zou iedereen nog steeds de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. Eind 2014 bleek echter dat het college van B&W één tarief heeft vastgesteld voor iedereen die gebruik maakt van hulp in de huishouding via een PGB. Dit houdt in dat, ongeacht het aantal uren zorg dat iemand nodig heeft, er slechts één tarief is voor het basispakket hulp in de huishouding. GroenLinks dient in de raadsvergadering a.s. maandag een motie in om het maatwerk terug te brengen in de PGB-regeling voor de huishoudelijke hulp.

Voor cliënten die gebruik maken van Zorg In Natura, waarbij de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt ingekocht bij een thuiszorgorganisatie, betekent dit dat de thuiszorgorganisatie kijkt wie er meer uren huishoudelijke hulp nodig heeft en wie wellicht toe kan met iets minder uren. Zo kan de ene cliënt genoeg hebben aan 1,5 uur per week, terwijl een andere cliënt 3,5 uur per week huishoudelijke hulp nodig heeft. Op deze manier wordt de opgelegde bezuiniging zorgvuldig verdeeld onder de cliënten. Voor mensen die huishoudelijke hulp inkopen via een persoonsgebonden budget (PGB) gaat dit echter niet op. Zij zullen het moeten doen met het tarief dat de gemeente heeft vastgesteld.

Voor een grote groep mensen die gebruik maakt van een PGB om huishoudelijke hulp in te kopen, geldt dat zij relatief veel uren hulp nodig hebben. Met het door het college vastgestelde tarief kan echter niet meer dan 2 a 2,5 uur huishoudelijke hulp per week worden ingekocht. Dit kan betekenen dat iemand tot wel  7 uur huishoudelijke hulp per week inlevert. Voor GroenLinks is dit een onrealistische en onaanvaardbare korting.

Vlak voor het einde van het jaar heeft GroenLinks vragen gesteld over de mate waarin maatwerk onderdeel uitmaakt van dit plan. Volgens de gemeente is er voldoende ruimte voor maatwerk. Zo zou iemand die te weinig huishoudelijke hulp in kan kopen met het beschikbare tarief alsnog over kunnen stappen op Zorg In Natura, zou er in gesprek kunnen worden gegaan met de huidige zorgaanbieder, zou er gekeken kunnen worden naar het netwerk of andere professionele zorgverleners die niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen of zou de hardheidsclausule toegepast kunnen worden.

Voor GroenLinks zijn dit geen serieuze opties. Het recht op een PGB is wettelijk vastgelegd en de gemeentelijke tarieven hiervoor zouden daarom voldoende moeten zijn. Overstappen op Zorg in Natura is geen alternatief. Dit zou immers betekenen dat iemand zijn keuzevrijheid verliest en tevens afscheid moeten nemen van zijn vertrouwde vaste hulp. Ook de optie om in gesprek te gaan met de zorgaanbieder vinden wij niet reëel. Men kan niet van een zorgaanbieder, in dit geval de ingehuurde huishoudelijke hulp, verwachten dat hij of zij hetzelfde werk blijft doen voor de helft of een kwart van het salaris.

Tijdens de stedelijke commissie van 19 januari werd de memo “Stand van zaken huishoudelijke hulp” behandeld. Hierbij waren ook een aantal insprekers aanwezig die gebruik maken van een PGB om huishoudelijke hulp in te kopen. Een aantal fracties reageerden geschrokken op de verhalen die zij toen te horen kregen over de korting op de huishoudelijke hulp waarmee deze mensen te maken krijgen. Aanstaande maandag hebben zij de kans het maatwerk terug te brengen en te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.