Komende maandag staat het jaarlijkse Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) op de agenda van de stedelijke commissie. Het MPG is een optelsom van de huidige stand van zaken en de toekomstverwachtingen van alle ruimtelijke projecten (grondexploitaties) in Enschede. Het geeft hiermee inzicht in hoe het Enschedees grondbedrijf er momenteel voor staat. En dat is, zoals ook de afgelopen jaren, niet positief. Naar aanleiding van de raadsenquête grondbeleid in 2012 zijn er veel verbeteringen doorgevoerd, maar het grondbedrijf is nog lang niet gezond. Het grondbedrijf komt €20 miljoen tekort om haar risico's voor de toekomst te kunnen afdekken en gaat nog steeds uit van onrealistisch hoge verwachtingen op de te verkopen bedrijfskavels. GroenLinks zal daarom blijven oproepen de realiteit onder ogen te zien en hard te blijven werken aan een gezonder en realistischer grondbedrijf.

De financiële reserve van het grondbedrijf is in 2014 met €1,9 miljoen gedaald tot €12,1 miljoen in de min. Dit is grotendeels het gevolg van rentekosten en afboekingen. Om de mogelijke risico's binnen de verschillende projecten te kunnen opvangen is echter een buffer (weerstandscapaciteit) van €18,3 miljoen nodig. Een verschil van ruim €30 miljoen. Een deel van de risico's kan worden opgevangen door gronden en panden uit gemeentelijk bezit te verkopen, maar met de winst die daarmee kan worden gemaakt, kan slechts een klein deel van deze €30 miljoen worden opgevangen. Per saldo komt het grondbedrijf €19,2 miljoen tekort om haar risico's af te dekken.

Sinds "Grip op Grond" - het eindrapport van de raadsenquête grondbeleid uit 2012 - zijn er grote verbeteringen in het grondbeleid en grondbedrijf doorgevoerd. Met name op de woningbouwprojecten is fors afgeboekt, prognoses zijn naar beneden bijgesteld en veel plannen zijn in de ijskast gezet. Er wordt voorzichtiger en realistischer beleid gevoerd, de waarde van gronden en panden wordt jaarlijks getaxeerd en de grondprijzen worden jaarlijks op basis van de markt bijgesteld. Dat het grondbeleid veel realistischer is blijkt onder meer uit het feit dat de gemeente in 2014 voor het eerst meer woningbouwkavels heeft verkocht dan vooraf is ingeschat. Er is binnen het grondbedrijf een andere wind gaan waaien en als het gaat om woningbouwprojecten lijkt er nu een realistisch, eerlijk beleid te worden gevoerd.

Heel anders is het als het gaat om bedrijventerreinen. Met de actualisatie van de bedrijventerreinenvisie van de Netwerkstad hebben college en coalitiepartijen hun oogkleppen niet willen afzetten, de lessen van Grip op Grond niet ter harte willen nemen. De bedrijventerreinenvisie blijft uitgaan van onrealistisch hoge prognoses en rekenmodellen van voor de crisis. Als gevolg daarvan blijft een raadsmeerderheid geloven dat de Usseler Es op afzienbare termijn nodig is om aan de vraag naar bedrijfskavels te kunnen voldoen. Een kleine 30% van alle tot 2030 te realiseren grondopbrengsten zou uit de Usseler Es moeten komen, terwijl de Usseler Es tot na 2030 helemaal niet nodig is om aan de regionale vraag naar bedrijventerreinen te voldoen. Met het vasthouden aan de Usseler Es en de prognoses uit de bedrijventerreinenvisie, wordt er een zeepbel van enkele tientallen miljoenen euro's in stand gehouden. Tel dat op bij de €19,2 miljoen die er sowieso al tekort is, en je kunt niet anders concluderen dan dat het grondbedrijf nog diep in de problemen zit.

GroenLinks zal daarom blijven oproepen tot eerlijke, realistische grondpolitiek waarbij de grote problemen waarin het grondbedrijf zich nog steeds bevindt worden erkend. Daarnaast zullen we de andere fracties oproepen om samen met ons te zoeken naar manieren om de zeepbel door te prikken door de Usseler Es af te schrijven.