Na forse kritiek vanuit de oppositiepartijen op de gang van zaken rondom de ondersteuning bij het huishouden, kondigde de wethouder een aantal weken geleden aan in gesprek te gaan met de zorgaanbieders. Het beeld was namelijk ontstaan dat zorgaanbieder niet meer hulp geven dan één uur en driekwartier of twee uur per week en daarmee meer kort dan de doorgevoerde bezuiniging rechtvaardigt. Dit terwijl de gemeente Enschede geen 40% maar ‘slechts’ 18% kort op het totale budget voor de ondersteuning bij het huishouden. Bovendien werd er geen gesprek gevoerd met de cliënt over het aanpassen van de uren en moesten cliënten dit soms van hun hulp horen. Enkele weken na dit gesprek blijkt er echter geen of weinig verbetering op te treden. Nog steeds komen er verhalen binnen van zorgaanbieders die standaard twee uur hulp per week geven. Vooral cliënten met een grote zorgvraag zijn de dupe van dit beleid.

Bij het instemmen van met het beleidsplan van de verordening WMO werd de gemeente gemeld dat het gemiddelde aantal uur ondersteuning bij het huishouden van 2,9 naar 2,5 uur zou gaan. Voor GroenLinks was het een kleine opluchting dat de korting op de uren mee zou vallen. Toen de tarieven voor de ondersteuning bij het huishouden bekend werden bleek echter dat het tarief niet toereikend was voor gemiddeld 2,5 uur zorg per week. De uitleg die hierbij werd gegeven was dat het ook voor kan komen dat cliënten een week geen hulp nemen of geen vervangende hulp willen tijdens de vakantieperiode, terwijl het bedrag dat de gemeente uitbetaalt wel door loopt. Op deze manier zou de zorgaanbieder voldoende middelen krijgen om gemiddeld 2,5 uur zorg per week te leveren.

In de praktijk is echter te zien dat zorgaanbieders cliënten nog steeds twee uur, maar zeker niet meer dan twee en een half uur zorg per week bieden. Voor sommige cliënten, die voorheen twee en een half of drie uur zorg hadden, is deze korting te overzien. Voor de cliënten die voorheen vier of meer uur zorg per week hadden, is dit echter een forse teruggang. Vaak zijn dit mensen die vanwege de huishoudelijke ondersteuning de gang naar het verzorgingshuis niet hoefden te maken omdat de hulp het huis schoon hield, de was en de afwas deed, de boodschappen haalde etc. Juist deze groep is de grootste dupe van dit beleid. Voor hen zal het steeds moeilijker worden thuis te blijven wonen en geen beroep te hoeven doen op zwaardere zorg. Niet alleen is dit voor de cliënten veelal een prettigere oplossing, het voorkomt ook hogere kosten doordat mensen gedwongen worden naar een verzorgingshuis te verhuizen. GroenLinks zal maandag in de stedelijke commissie nogmaals het college oproepen zich te houden aan het beloofde maatwerk en de uitvoering op orde te brengen.