LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

De kost verdienen voor zover mogelijk en tegelijkertijd terug kunnen vallen op de bijstand. Voor Enschede, dat te kampen heeft met een structureel werkgelegenheidsprobleem, zou dat een succesformule kunnen zijn in de uitvoering van de bijstand. In het GroenLinks manifest 'Een sociale bijstand' wordt hiervoor gepleit: de bijstand biedt in de visie van GroenLinks de basis (als een vorm van basisinkomen).

Jarenlang verplicht werken met behoud van uitkering, de zoektijd, het sobere armoedebeleid; het beleid van de gemeente Enschede is er, tegen de zin van GroenLinks, vooral op gericht zo min mogelijk uitkeringen en toeslagen te hoeven uitbetalen, waardoor de menselijkheid in het gedrang komt. Wie in de ogen van het werkplein niet voldoende zijn best doet om uit de bijstand te komen wordt zwaar gesanctioneerd. Tegelijkertijd bestaan er belemmeringen om tijdelijk werk te doen. De werkloosheid in Enschede moet onder ogen worden gezien en de uitvoering van het bijstands- en armoedebeleid horen daar volgens GroenLinks op geënt te zijn.

Mensen die langere tijd op bijstandsniveau leven hebben te weinig, het armoedebeleid dient daar adequaat op in te spelen. GroenLinks pleit daarnaast voor experimenteerruimte (die kan bij het Rijk worden aangevraagd) bij de uitvoering van de bijstand. In de kern is het probleem als volgt (citaat uit het manifest): 'In plaats van dat elke verdiende euro wordt verrekend met de uitkering, moet ook tijdelijk werk, werk voor een beperkt aantal uren per week en het starten van een eigen bedrijf lonend worden. Juist dit soort werk is een goede opstap uit de uitkering. Nu nemen mensen deeltijd- of kortdurend werk niet aan, omdat je daarmee je uitkering (deels) verliest en het behoorlijk wat moeite kost dit weer te herstellen als het werk ophoudt.'

Als je vanuit de bijstand voor langere tijd of zelfs vast aan de slag kan, kiest vrijwel iedereen daarvoor, maar die kans doet zich zelden voor; veel vaker is werk tijdelijk. GroenLinks gunt bijstandsgerechtigden het plezier van dit werk en de mogelijkheid om zelf het geld te verdienen dat zo hard nodig is bovenop een inkomen op bijstandsniveau.

Ik citeer nogmaals het manifest: 'Wij roepen staatssecretaris Klijnsma op om via een Amvb gemeenten te laten experimenteren met een andere aanpak: geen verplichtingen, wel ruimte voor bijverdienen. Dus geen eindeloze inlichtingen- en oproepplicht, tegenprestatie en gedwongen re-integratietrajecten. Ophouden met die controle- en verantwoordingscarrousel. In plaats daarvan mogen mensen naast hun uitkering bijverdienen, een bepaald bedrag of tot aan het minimumloon. Een gemeente zou kunnen experimenteren met twee regimes, en in ruil voor bijverdienruimte en de afschaffing van verplichtingen bijvoorbeeld vragen af te zien van aanvullende armoedevoorzieningen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak de waardigheid van mensen in de bijstand vergroot, dat hun sociaaleconomische positie verbetert en dat het uiteindelijk geld bespaart, niet alleen op de uitvoering maar ook zorg en welzijn. Dus geef gemeenten ruimte en vertrouwen, net zoals burgers dat verdienen.'

GroenLinks Enschede ziet ook in Enschede graag een 'experiment' in deze richting.

Enkele links:
www.trouw.nl
www.platform31.nl

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
do 22 juni, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
vr 30 juni, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 4 juli, 20.00 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 14 juli, 13.00 - Stadhuis

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @rivm: Het blijft warm de komende dagen:extra zorg voor ouderen en zieken Het hitteplan is geactiveerd in midden en zuid NL https://t.co
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
GroenLinks053 RT @WarrisGL: GroenLinks wil meer ondersteuning voor boeren die Bio willen gaan, ook in Oss. https://t.co/R367BAvKpL via @trouw
GroenLinks053 RT @SE053: Vandaag start de aanleg van de fietsstraat in Usselerweg, gedeelte tussen de Pathmossingel en de Dr. Kosterstr/Buitenweg, t/m 30…
GroenLinks053 Alvast een warm welkom 😀☀️ https://t.co/7mYOVvlIqd
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: Blij! Kamer steunt GroenLinks-plan mantelzorg https://t.co/7HqzzzxSk3
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: Blij! Kamer steunt GroenLinks-plan mantelzorg https://t.co/7HqzzzxSk3

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.