Afgelopen woensdag was de eerste bijeenkomst van het Forum Erfgoed Enschede. Verschillende landelijke en lokale erfgoedverenigingen hebben de handen ineengeslagen omdat ze zich zorgen maken over het gevoerde monumentenbeleid in Enschede. De landelijke organisaties Bond Heemschut en Stichting het Cuypersgenootschap en de lokale organisaties Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker en het Architectuurcentrum Twente, hebben zich verenigd in een lokaal monumentenoverleg: het Forum Erfgoed Enschede (FEE). GroenLinks wenst het forum een goede toekomst en hoopt dat het lukt binnen maatschappij en politiek meer aandacht en waardering voor het Enschedees erfgoed te krijgen.

De erfgoedorganisaties maken zich zorgen over het gevoerde monumentenbeleid in Enschede. Directe aanleiding was het feit dat een meerderheid in de gemeenteraad, tegen eerdere besluiten in, een twaalftal monumentale panden uit de wederopbouwperiode toch niet aan de gemeentelijke monumentenlijst wilde toevoegen. De FEE heeft tot doel de komende tijd het debat over het behoud van historische panden in Enschede naar een hoger niveau te brengen en daarnaast een bijdrage te leveren aan het behoud van historische bebouwing en de ontwikkeling van gemeentelijk monumentenbeleid.

De aftrap was afgelopen woensdag in de Ternatakerk aan de Brinkstraat. Een karakteristieke kerkgebouw uit 1952. De waarde van dit pand ligt onder meer in het feit dat dit het enige pand is dat daadwerkelijk is gerealiseerd van de ambitieuze wederopbouwplannen, waaruit ook de Boulevard 1945 stamt. Verschillende sprekers belichtten het belang van erfgoed en manieren om erfgoed een plek te geven in ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal keer werd er, terecht, kritiek geuit op lokale politiek en beleid. Te vaak wordt naar korte-termijnwinst gekeken, waardoor ons erfgoed onder druk komt te staan.

GroenLinks heeft geregeld aandacht voor monumenten en erfgoed gevraagd. Eind 2014 heeft GroenLinks een motie ingediend om de 12 panden uit de wederopbouwperiode alsnog aan de gemeentelijke monumentenlijst toe te voegen. Helaas werd de motie met het kleinst mogelijk verschil afgewezen. Met uitzondering van een aantal CDA-raadsleden zag de gehele coalitie geen noodzaak de panden een monumentenstatus te geven, en ging daarmee lijnrecht tegen eerdere raadsbesluiten in. Het gevolg is te zien aan de voormalige textielvakschool aan de Hengelosestraat. Een schoolgebouw waarin het gehele verhaal van textiel- en vakonderwijs in de wederopbouwperiode zichtbaar was, en één van de 12 panden die zou worden toegevoegd aan de monumentenlijst. De sloop van dit gebouw is gestart, waardoor weer een deel van onze geschiedenis verloren gaat.

GroenLinks hoopt op een goede samenwerking met het Forum Erfgoed Enschede. Nog meer hoopt GroenLinks dat het lukt het debat over erfgoed en monumenten een nieuwe impuls te geven, en ons erfgoed een betere bescherming. Zodat onze geschiedenis ook voor toekomstige generaties tastbaar blijft.