Eerste buurtmarkt Mekkelholt groot succes

Ruim 500 bezoekers, een gezellige drukte, veel ontmoetingen en tevreden mensen. De eerste buurtmarkt Mekkelholt was een groot succes. Toch had het weinig gescheeld of de buurtmarkt was er niet gekomen. Het college had, naar aanleiding van een advies van gemeentelijke juristen, de handdoek al in de ring gegooid. De door het bewonersplatform Mekkelholt aangevraagde evenementenvergunning voor een buurtmarkt werd geweigerd. In een memo werd toegelicht dat, vanwege de kans op een juridisch conflict, geen enkele commerciële marktkraam werd toegestaan. En zonder enkele commerciële kramen als trekkers, zou een buurtmarkt weinig levensvatbaar zijn.

In 2008 werd het idee voor een buurtmarkt in het Mekkelholt voor het eerst geopperd. De bestaande winkels van het Fazantplein werden verplaatst naar het nieuwe winkelcentrum Roombeek en als gevolg daarvan raakte het hart van het Mekkelholt leeg en verlaten. De behoefte aan een levendige ontmoetingsplek bleef, en voor met name een deel van de oudere bewoners zijn de winkelcentra Deppenbroek en Roombeek te ver om lopend naar toe te gaan.
In december 2012 werd er bij de werkgroep wijkbudgetten een concrete aanvraag ingediend voor een buurtmarkt. Het in de tussentijd gevormde bewonersplatform Mekkelholt heeft dit idee opgepakt en sindsdien geprobeerd deze buurtmarkt te realiseren. In het voorjaar van 2013 zijn in het Mekkelholt 600 handtekeningen opgehaald van bewoners die graag een buurtmarkt zouden willen.

De afgelopen twee jaar zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen gemeente en het bewonersplatform. Hierin is door de wethouder steeds het beeld geschetst dat het goed zou komen. Ik heb zelf een aantal keren in stadsdeelcommissie naar de voortgang gevraagd. Steeds kreeg ik hetzelfde antwoord: Er was weer een gesprek gepland. Totdat november 2014 ineens de vergunning werd geweigerd en in een memo werd geschreven dat er geen commerciële kramen mogelijk zijn.

Ik heb me daar niet bij willen neerleggen, en heb daarom in de stadsdeelcommissie betoogd waarom een buurtmarkt in het Mekkelholt wèl mogelijk moet zijn. Dit heeft ertoe geleid dat een externe jurist om een 'second opinion' is gevraagd. De conclusie van deze second opinion was dezelfde als hetgeen ik betoogde: er zijn inderdaad geen (juridische) belemmeringen om een sociaal-maatschappelijke buurtmarkt met enkele commerciële kramen toe te staan. Op basis hiervan is een nieuwe vergunningsaanvraag wel gehonoreerd.

Op 13 mei, na meer dan 2 jaar praten, was het dan eindelijk zover. De eerste buurtmarkt in het Mekkelholt was een feit. Ik ben blij dat ik hieraan een bijdrage heb kunnen leveren, door geen genoegen te nemen met de gedachte dat het niet zou kunnen. Toen ik op 13 mei op de eerste buurtmarkt kwam kijken en de gezellige drukte en tevredenheid meemaakte, dacht ik "daar doe je het als raadslid voor."