LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

De afgelopen jaren is de Enschedese cultuursector geconfronteerd met drastische bezuinigingen. Zo werd in de programmabegroting 2014 - 2017 een structurele bezuiniging van 1,8 miljoen ingeboekt. Alsof dat al niet erg genoeg was, werd in de programmabegroting 2015 – 2018 besloten nog eens 440.000 extra te bezuinigen. GroenLinks heeft zich beide keren verzet tegen deze bezuinigingen. Niet alleen vonden wij deze bezuinigingen veel te fors, ze werden ook nog eens ingeboekt, zonder vooraf na te gaan of en waar er ruimte was om te bezuinigen. Momenteel is 1,2 miljoen van de in totaal 2,2 miljoen ingevuld. De komende weken gaat de raad zich buigen over het duivelse dilemma de resterende bezuiniging van 1 miljoen in te vullen.

Naar aanleiding van de programmabegroting 2014 – 2017 hebben drie grote cultuurinstellingen zich gebogen over de vraag of en hoeveel zij bij konden dragen aan de invulling van de cultuurbezuinigingen. Hieruit kwam een korting van 300.000 op de Openbare Bibliotheek, 400.000 op Concordia en 500.000 op Kaliber naar voren. Dit betekende dat er nog 600.000 van de 1,8 miljoen open stond. Met het vaststellen van de programmabegroting 2015 – 2018 is dit bedrage met 440.000 opgelopen naar ruim 1 miljoen. Met deze grote bezuinigingsopgave staan alle opties weer open.  

De afgelopen weken verscheen in de media het bericht dat, ondanks de eerder bezuiniging van 300.000 euro, een aanzienlijk deel van de openstaande bezuiniging mogelijk bij de Openbare Bibliotheek gehaald zou worden. Hierop volgende een golf van steunbetuigingen aan het adres van de bibliotheek. Deze nieuwe bezuiniging zou, volgens de directeur van de bibliotheek, het gevolg hebben dat de vestigingen van de bibliotheek in de verschillende stadsdelen zouden moeten sluiten. De bibliotheek is een belangrijk onderdeel in de (taal)ontwikkeling van kinderen. De sluiting van de vestigingen in de stadsdelen zal de bibliotheek minder laagdrempelig en bereikbaar maken.

Maar waar zal het geld dan wel vandaan moeten komen? Kijkend naar het rijtje grote instellingen waar reeds bezuinigingen zijn ingeboekt, valt het op dat Twentse Welle tot nu toe de dans lijkt te zijn ontsprongen. Dit museum heeft de afgelopen jaren indrukwekkend aan de weg getimmerd. De bezoekersaantallen stijgen en het museum weet externe financiering binnen te halen. Bovendien genereert het museum nationale en internationale aandacht met haar tijdelijke tentoonstellingen. Bezuinigen op Twentse Welle zou wat dat betreft kapitaalvernietiging zijn en roept het idee op dat het museum gestraft wordt voor zijn eigen succes.

De komende week zal waarschijnlijk duidelijk worden welke plannen het college heeft met de resterende bezuiniging van 1 miljoen. Het plan zal op 1 juni in de stedelijke commissie en op 8 juni in de raad worden besproken. Ondanks dat wij geprobeerd hebben de bezuiniging in 2014 te verlagen en tegen de bezuiniging in 2015 hebben gestemd, zullen we constructief meedenken over de invulling hiervan. Het is voor ons echter wel duidelijk, dat het heel onverstandig is geweest om een bezuiniging in te boeken, zonder enig zicht te hebben op de invulling en de consequenties hiervan.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 Gezocht kandidaat gemeenteraadsleden #GroenLinks #Enschede! Meer informatie vind je hier: https://t.co/WLonsGY38i https://t.co/52IuQHdoyK
GroenLinks053 @RKDRE Dankjewel! 😉
GroenLinks053 Vacature stage GroenLinks Europa https://t.co/L2JxUkxhQ2 via @groenlinks
RobinWessels75 Nu hopen dat college dekking voor #groeneleges kan vinden, zodat deze erg succesvolle #duurzame regeling inderdaad kan worden voortgezet 2/2
RobinWessels75 Binnen half uur nadat #raad053 #zomernota vaststelt, wijzigt het al de financiële kaders door voor voortzetting groene leges te stemmen 1/2

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.