Samen met VVD en D66 organiseert GroenLinks een reeks debatten onder de titel ‘liberaal café’. Hoewel GroenLinks de verzorgingsstaat niet wil afbreken en we in deze tijd goede sier kunnen maken met de jaren waarin onze partij zich verzette tegen het vrije markt denken en het pleidooi voor een ‘kleine overheid’, passen veel van onze standpunten uitstekend in de liberale traditie: GroenLinks staat op de bres voor een liberale democratie waarin de burger zelf zoveel mogelijk voor het zeggen heeft, voor burgerlijke vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting en is zich sinds Femke Halsema meer bewust van het feit dat het bevorderen van individuele mogelijkheden, behalve een socialistisch ideaal van gelijke kansen ook een vorm van ‘ontplooiingsliberalisme’ is.

Afgelopen woensdag stond het liberaal café in het teken van de zorg. De gemeenten krijgen er een aantal zware taken bij en moeten daarop bezuinigen. Aan de hand van drie stellingen werd gesproken over een aantal grote vragen voor de toekomst. Uit de zaal kwamen verschillende bekentenissen van mensen die zich door het maatschappelijke debat over de verzorgingsstaat, bewust zijn geworden dat sommige dingen anders kunnen. Waarom je ouders niet meer opzoeken als ze in een instelling zijn gaan wonen? Waarom thuiszorg vragen als je ook de huishoudster kan houden en zelf kan betalen? En vooral: waarom zulke grote zorginstellingen met hun vele onlogische werkprocessen, ‘organisatiebelangen’ en forse overhead?

‘Als de gemeenten de nieuwe WMO gaan uitvoeren, wordt het allemaal anders.’ Dat beloofden diverse consultants die waren uitgenodigd om het debat aan te vuren: weg met de protocollen en alle vrijheid aan de professional. Zorgbestuurders? Die kunnen vertrekken: de burger kan het allemaal best zelf organiseren. Verschillen tussen gemeenten? Moet kunnen.

Zelf was ik meer onder de indruk van de mensen in de zaal die duidelijk maakten waar het potentieel zit. Heel concreet: Als de gemeente met de zorgvrager gaat praten en ondersteunt om het zaakje te organiseren, dan levert dat vaker dan nu, een mooie en goedkope oplossing op. Daarnaast is het misschien mogelijk dat gemeenten samen met professionals winst gaan boeken door de zorg kleinschaliger en vooral slimmer te organiseren. Ik ben heel benieuwd, maar ik maak me ook wel zorgen. Niemand weet zeker of het echt goedkoper kan en of de bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van mensen. GroenLinks was dan ook geen voorstander van de zorgbezuinigingen in de huidige vorm. De uitgangspunten zijn wel goed, maar de bezuiniging is veel te fors. Waarom niet gericht kijken naar overhead en verspilling in de ziekenhuiszorg? Is het verzekeringsstelsel wel zo slim geweest? Het wordt een spannende tijd waarin de ‘participatiesamenleving’ zich moet bewijzen en anders zal Den Haag op zoek moeten naar andere oplossingen en het heilige P-woord weer moeten inruilen voor het heilige H-woord: hypotheekrenteaftrek.