Stabiliseren cavernes met giftig vliegas is gokken met Twentse toekomst

Dinsdagavond was er in de stadsdeelcommissie West een bijeenkomst over de plannen voor het stabiliseren van instabiele zoutcavernes. Hiervoor zullen de cavernes worden gevuld met een mengsel van stoffen waarin vliegassen van afvalverbrandingsinstallaties één van de hoofdbestanddelen vormen. Akzo en Twence hielden een gezamenlijke presentatie die vooral een 'goed-nieuws' show was. Het vullen van instabiele cavernes met stoffen die een 'negatieve waarde' hebben is het ei van Columbus waarmee twee vliegen in één klap worden geslagen: de cavernes worden gestabiliseerd en afvalstoffen kunnen een nuttige toepassing krijgen.

Op de mogelijke nadelen en risico's werd nauwelijks ingegaan en over de gebruikte stoffen werd slechts gezegd dat "je ze niet in je drinkwater wilt hebben." Dat de vliegassen onder meer hormoon verstorende stoffen, zware metalen en kankerverwekkende dioxines bevatten, vertelden Akzo en Twence er niet bij. Volgens Akzo en Twence zouden er "geen risico's voor mens en milieu zijn in minimaal 10.000 jaar". Iets verderop in de presentatie had men het over "veel zekerheid dat het veilig en effectief is." Op mijn vraag hoe ik 'veel zekerheid' moet opvatten en hoe groot de kans is dat er toch iets mis gaat, konden de betrokkenen geen antwoord geven. Ook op verschillende andere vragen uit de zaal werd geen direct en duidelijk antwoord gegeven. Het was dan ook niet verbazend dat er in de zaal een ietwat sceptische sfeer ontstond.

In de Milieu-Effect Rapportage (MER) wordt geschreven dat het op deze manier vullen van instabiele cavernes met vliegas een nieuwe ontwikkeling is en er 'leemten in de kennis' zitten.

Om de gehele caverne te kunnen vullen, zal de vulstof in de vorm van een slurrie de caverne ingepompt moeten worden. Daarna moet de vulstof uitharden om de gewenste stabiliteit te bieden en de giftige bestanddelen "voor eeuwig te immobiliseren." Of dit uitharden inderdaad goed gaat en of er daarbij geen stoffen ontsnappen, is niet met volle zekerheid te zeggen. Volgens de MER is er een kans dat giftige bestanddelen uitspoelen, waardoor over 10.000 jaar de concentraties in bodem en grondwater zodanig zijn dat huidige normen worden overschreden. Het opslaan van vliegas in cavernes heeft dus als risico dat we in de verre toekomst met een vervuilde bodem zitten. Het is dus alles behalve een duurzame en verantwoorde oplossing om met dit afval om te gaan.

Omdat Twence zelf onvoldoende vliegas produceert om cavernes in een redelijke snelheid te kunnen vullen, zal vanuit de wijde omgeving vliegas naar Twente moeten worden aangevoerd. Naast dat Twente hiermee letterlijk het afvalputje van de omgeving wordt, is ook het vervoer van giftige stoffen nooit zonder risico.

Instabiele cavernes storten niet van de één op de andere dag in. Alle cavernes worden met regelmaat gemonitord en op dit moment is er bij geen enkele caverne een beweging waarneembaar. Vanaf het moment dat in een caverne de eerste beweging wordt geregistreerd, duurt het 15 tot 20 jaar voordat een sinkhole aan de oppervlakte kan ontstaan. Dat geeft een ieder voldoende tijd om alsnog maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het vullen van de caverne met ongevaarlijke, gebiedseigen stoffen. Als zich boven de betreffende caverne geen woningen, bedrijven of andere economisch waardevolle objecten bevinden, is het de vraag of een instorting veel kwaad zal doen.

De Vereniging Behoud Twekkelo constateert dat het middel - vullen van cavernes met giftig afval - wel eens erger kan zijn dan de kwaal - instabiele cavernes. Op basis van de MER en de mogelijke risico's die we lopen, kan ik niet anders dan deze constatering onderschrijven.