Er zijn kinderen in Enschede die niet elke dag warm kunnen eten, ouders die geen geld hebben om hun kinderen goed mee te laten doen en er zijn ook veel anderen die vanwege de geldzorgen 'langs de kant staan'. In opdracht van de rekenkamer hebben onderzoekers in kaart gebracht wat het armoedebeleid van de gemeente hiertegen doet en waar het beter kan. De gemeenteraad nam de conclusies van de rekenkamer over en nam een amendement aan waarmee de behoefte aan effectiever armoedebeleid werd onderstreept en het college werd aangespoord onder meer de uitvoeringskosten te verlagen en aanvullende instrumenten te bedenken die arme huishoudens beter bereiken dan de bijzondere bijstand.

Het onderzoek vormt hopelijk een belangrijke stap richting het beter doorgronden en aanpakken van de armoede in Enschede. Wat GroenLinks betreft is de tijd geweest dat alleen maar volgens het coalitieakkoord op het gemeentelijke huishoudboekje wordt gepast. Het is hoog tijd dat er wordt geluisterd naar de inwoners en dat hun problemen worden erkend, dat deze ook gaande de rit worden aangepakt en dat binnen de coalitie daar ook politiek het nodige voor wordt opgeofferd. Het voortdurend ontkennen dat er mogelijkheden zijn om meer voor arme mensen uit te trekken, moet stoppen.

Uit het Nibud budgetboek blijkt sinds 2014 dat het vrijwel onmogelijk is om rond te komen, voor wie langdurig op bijstandsniveau zit. Als de vaste lasten zo laag mogelijk worden gecalculeerd en alle mogelijke toeslagen binnenkomen, dan kan een bijstandsgezin rondkomen, mits er géén zorgkosten of schulden zijn, men perfect kan budgetteren en géén uitgaven worden meegerekend voor sociale participatie, sport, een auto, laat staan vakantie. Er zijn er die het kunnen, leven onder deze vandaag de dag onvoorstelbare omstandigheden, zonder schulden te maken. Maar een normaal en gezond leven is onmogelijk. Het Rijk vertrouwt de gemeenten de nodige beleidsruimte toe om te zorgen dat iedereen wel normaal en gezond mee kan doen. GroenLinks wil dat deze gemeenteraad niet langer wegduikt, maar gaat zorgen dat Enschede deze verantwoordelijkheid ook zoveel mogelijk gaat waarmaken.

Maandag wordt de nieuwe nota over het armoedebeleid behandeld in de stedelijke commissie. Bijvoorbeeld via het Menzis zorgpakket (en evt. meerdere van dit soort creatieve oplossingen), verruiming van de individuele inkomenstoeslag, verruiming van de budgetten voor de uitvoerende organisaties, zijn aanvullingen op het huidige instrumentarium mogelijk. GroenLinks wil dat het college het budgetboek voor verschillende doelgroepen in Enschede gaat invullen en duidelijk maakt wat mensen in Enschede wel en niet hebben, zodat het debat zich daar concreet op kan richten. Maandag zegde wethouder Welman toe dat te zullen bekijken.