LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg in hun gemeente. Nu wordt dit nog verzorgd door de provincie. Bij de jeugdzorg gaat het niet alleen over veel heel kwetsbare kinderen, maar ook over heel veel geld. Een goede reden om hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

In Twente werken 14 gemeentes samen. Het uitgangspunt is dat de ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Wanneer ouders de opvoeding niet aan kunnen wordt eerst ingezet op versterken van eigen kracht. Als dat niet voldoende is wordt er steeds meer hulp ingezet tot zo nodig de opvoeding wordt overgenomen.

De gemeente legt de nadruk op preventie en vroeg-signalering. Zij willen de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de ouders bieden. Zij gaan uit van het principe van de wijkcoach: één gezin, één plan, één aanspreekpunt. Op deze manier moet er een bezuinigd worden op de duurdere zware hulp. Preventie en vroeg-signalering zijn veel beter voor de kinderen, die daardoor op een eerder tijdstip geholpen worden, en dat is beter voor de gemeente, die minder geld kwijt is.

Een aantal functies zal met de 14 gemeentes samen georganiseerd worden. Dat zijn o.a. het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Ook de JeugdzorgPlus (voorheen de gesloten jeugdzorg), de jeugd-ggz (jongeren met psychische of psychiatrische problematiek) en de jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, worden gezamenlijk opgepakt. Daarnaast zal de jeugdbescherming en de jeugdreclassering regionaal gedaan worden.

Ook het werven en selecteren van pleeggezinnen moet zoveel mogelijk regionaal plaatsvinden. De cursus die de pleeggezinnen krijgen, hoort daarbij. Maar het matchen tussen kind en pleegouders wordt zoveel mogelijk plaatselijk gedaan.

Het Bureau Jeugdzorg wordt per 1 januari 2015 opgeheven. Het uitgangspunt is dat de gemeente waar het kind en/of de ouders wonen de zorg gaat betalen. Daarmee wordt het voor de gemeente des te profijtelijker om te zorgen voor goede hulp, zo vroeg mogelijk in het traject. Als daarmee later zware hulp voorkomen wordt hebben de gemeente en haar inwoners daarvan het voordeel.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.