LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

In februari heeft GroenLinks gevraagd naar ervaringen van Enschedeërs met het zoeken naar een huurwoning. Op basis van de reacties en geluiden uit onze achterban, hebben we op 27 maart schriftelijke vragen aan het college gesteld over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen voor de doelgroep in Enschede. De antwoorden die we onlangs op deze vragen ontvingen, bevestigen een groot deel van onze zorgen: Je moet vooral niet te veel wensen hebben, wil je snel een huurwoning kunnen vinden. Ook blijkt dat er weinig zicht is op de ontwikkeling van de sociale huurmarkt.

GroenLinks vindt het zorgelijk dat gemeente en corporaties niet in beeld hebben hoe vraag en aanbod zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Op vragen als: "hoe heeft het aantal woningzoekenden, de lengte van de zoektijd of de huurprijs van het woningaanbod zich het afgelopen decennium ontwikkeld" kon geen antwoord worden gegeven. De gegevens waren bij de corporaties namelijk niet beschikbaar. Zonder dit soort thema's goed in beeld te hebben, is het lastig effectief beleid te voeren en goede afspraken te maken.

Als je alleen kwantitatief kijkt naar het aantal sociale huurwoningen in Enschede en het aantal bewoners/gezinnen met een laag inkomen, dan kun je inderdaad de conclusie trekken die het college al jarenlang verkondigt: In Enschede is er geen tekort aan sociale huurwoningen. Maar de realiteit ligt een stuk genuanceerder. Zijn er voldoende woningen beschikbaar in de buurten waar de vraag is? Kan de woningzoekende de gevraagde huurprijs van het aanbod wel betalen? Bestaat het aanbod vooral uit flats, of zijn er ook voldoende eengezinswoningen beschikbaar? Vragen die bij een puur kwantitatieve benadering niet aan bod komen, maar voor het functioneren van de sociale huurmarkt van groot belang zijn. En juist op dit soort punten lijken gemeente en corporaties erg weinig zicht te hebben.

Dat de sociale huurmarkt niet optimaal functioneert, wordt o.a. in de volgende passage uit de beantwoording bevestigd: "Tot op heden geven de corporaties aan dat urgent woningzoekenden in Enschede normaliter binnen 3 maanden een woning kunnen vinden, mits ze vaak reageren op aangeboden woningen en geen bijzondere woonwensen hanteren. Voor eengezinswoningen in populaire woonbuurten, die nauwelijks beschikbaar komen, is de wachttijd vanzelfsprekend veel langer." Als je wel 'bijzondere' woonwensen hebt, bijvoorbeeld dat je in een bepaalde wijk wilt wonen of een slaapkamer op de begane grond wenst, dan kan de zoektocht naar een geschikte woning ineens erg lang gaan duren.

In onze schriftelijke vragen benoemde GroenLinks een viertal signalen omtrent betaalbaarheid van huurwoningen en het stijgend aantal huurders dat het financieel moeilijk heeft, waaronder de observatie dat corporaties aan nieuwe huurders soms een veel hogere huur vragen dan de vorige huurder betaalde. In de beantwoording wordt hierover geschreven: "Het is een bekend gegeven dat de corporaties vaak de huurprijs van een woning op een marktconform niveau brengen zodra de zittende huurder vertrekt." Het probleem is echter dat 'marktconform' voor iemand in de bijstand niet betaalbaar is want de woontoeslag vergoedt slechts een percentage van het huurbedrag boven de zogenaamde aftoppingsgrens. Op de andere signalen gaat de beantwoording niet in.

Wel doet het GroenLinks goed dat het college in de beantwoording schrijft dat de gemeente onlangs een traject met de corporaties is gestart om juist specifiek te kijken naar de kwalitatieve aspecten en betaalbaarheid van het woningaanbod. De conclusies van dit traject worden na de zomer verwacht en zullen als input dienen voor de nieuwe woonvisie. GroenLinks hoopt dat het hiermee voor college en corporaties duidelijk wordt dat een voldoende aanbod meer omhelst dan alleen het aantal sociale huurwoningen binnen de gemeente, en dat in de nieuwe woonvisie wordt gestreefd naar een betaalbaar en gedifferentieerd aanbod, verspreid over de verschillende wijken binnen de gemeente. Voor GroenLinks zal dit één van de speerpunten zijn in de discussie over de nieuwe woonvisie.

Agenda

Geef ze van katoen
De kunst van het recyclen

do 21 sep, 19.30 - Theater Concordia

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Rondleiding in het Stadhuis Enschede
voor GroenLinks-leden

do 28 sep, 19.00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
3hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
4hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @LLinkLLink: HELP MEE OM MET ELKAAR 100.000 BIJENSTRUIKEN TE PLANTEN https://t.co/ySMIUwQ8Ds @Bijenkweker @Bijenlint @HermansHoning #bi
GroenLinks053 RT @BureauDeHelling: #Vacature Bureau de Helling zoekt een hoofdredacteur voor tijdschrift de Helling. Meer info: https://t.co/PcCr3hMftm h…
GroenLinks053 RT @groenlinks: We moeten ouderen 24 uur per dag goede zorg bieden. Daarom wil @CorinneEllemeet aparte ouderenposten voor senioren. https:/…

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.