Afgelopen maandag zegde wethouder Welman toe dat vanaf dit jaar het Nibud elke twee jaar opdracht krijgt de financiële situatie in kaart te brengen van verschillende doelgroepen in Enschede. Doel daarvan is te verhelderen welke doelgroepen in de problemen komen en daarbij wordt tevens gekeken of het Enschedese armoedebeleid adequate oplossingen biedt.

Sinds het kritische rekenkamerrapport over het armoedebeleid verscheen, lijkt er ook binnen de coalitie van VVD, D66, CDA, BBE en CU meer aandacht te zijn voor het onderwerp. Hopelijk leidt een goed beeld van wat onze inwoners in verschillende situaties wel en niet te besteden hebben – bij GroenLinks de gedachte achter dit initiatief – tot een goed besef waar het bij armoedebeleid om gaat en worden de problemen in de toekomst beter aangepakt.