Het is al weer een hele tijd geleden dat de buurtbemiddeling in het randprogramma van de raad kwam. Raadsleden waren enthousiast en een motie hierover kreeg de steun van de gehele raad. Enschede voor Vrede heeft in de vredesweek een discussieavond gewijd aan buurtbemiddeling. Hier waren mensen aanwezig die lang en veel met buurtbemiddeling werken. Over de brede linie was dit met veel succes en voldoening. Alle aanwezige deskundigen waren het er over eens; ook voor Enschede kan buurtbemiddeling veel goeds brengen.

Enschede loopt hiermee niet voorop, al 185 gemeentes zijn haar voor gegaan. Dat gebeurt met veel succes, gemiddeld wordt 68% van de zaken die bij buurtbemiddeling in behandeling worden genomen, opgelost. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken, welke conflicten hiervoor in aanmerking komen.

Buurtbemiddeling heeft misschien iets weg van de rijdende rechter, maar er is een belangrijk verschil. Bij de rijdende rechter bepaalt de rechter wat de oplossing is. Bij buurtbemiddeling doen dat de betrokkenen zelf. Er wordt door een onpartijdige stadgenoot (vrijwillig, maar na een korte, gerichte opleiding) bemiddeld bij kleine ruzies. De buurt bemiddelaar zorgt dat het gesprek kan plaatsvinden, hij of zij bemiddelt, kiest niet de kant van een van de partijen. De beide betrokkenen kiezen zelf de oplossing die bij hen past.

Dat is de grote sterkte van de ze manier van conflict oplossen. Als het de betrokkenen lukt dit conflict naar tevredenheid op te lossen zal dat bij een mogelijk ander conflict ook eerder lukken. Zo heeft buurtbemiddeling de potentie om langdurig voor een betere verstandhouding te zorgen. Als de woningcorporatie bemiddelt, heeft ze een eigen belang. Als de politie wordt ingeschakeld,

(wat nu veel gebeurt) zijn de partijen daar ook vaak niet blij mee. De meeste mensen hebben liever niet de politie aan de deur. Bovendien; de politie is er voor andere zaken. Nu moet ze vaak veel tijd steken in bemiddeling tussen buurtgenoten. Die tijd kan ze beter gebruiken voor ander politiewerk, zeker in Enschede, waar nog steeds te weinig wijkagenten zijn.

GroenLinks is erg blij dat het nu gelukt is om met de buurtbemiddeling te starten en wenst alle medewerkers hierin veel succes. Enschede kan daarmee een nóg prettiger stad worden om in te wonen en te leven.