Met de transitie van de zorg begin dit jaar zijn vrijwilligers en mantelzorgers nog belangrijker geworden dan ze al waren. Wanneer iemand met een zorgvraag bij de gemeente komt, wordt eerst via een keukentafelgesprek gekeken of er in het netwerk van de zorgvrager mensen aanwezig zijn die een handje kunnen bijdragen (helaas is de praktijk dat zorgvragers met een hoge zorgvraag standaard minder uren krijgen toegewezen, zonder keukentafelgesprek).

Op deze manier worden mensen zelfredzamer en hoeft er minder vaak een beroep te worden gedaan op ondersteuning vanuit de gemeente, wat natuurlijk weer geld bespaart. Veel mantelzorgers zijn echter overbelast. Het is dus uitermate belangrijk dat mantelzorgers, en ook vrijwilligers, de juist begeleiding en waardering krijgen. Maandagavond wordt in de stedelijke commissie het actieplan mantelzorg en het actieplan vrijwillige inzet 2015 – 2018 besproken. GroenLinks maakt zich zorgen over het gebrek aan concrete plannen en constateert dat er veel op de lange baan is geschoven.

De komende jaren is het de bedoeling dat steeds meer mensen met een zorgvraag een beroep doen op hun eigen omgeving, voordat ze bij de gemeente komen. GroenLinks heeft in principe geen probleem met dit beleid.  Mantelzorg kan een mooie oplossingen zijn, waar zowel de zorgvrager als de mantelzorger baat bij kan hebben. Aan de andere kant vragen wij ons af hoeveel rek er nog in het aantal mantelzorgers zit. Het wordt wel eens vergeten dat veel mensen, voordat ze naar de gemeente komen, al jaren zich gered hebben met de hulp van een mantelzorger. Het is dan ook niet verrassend dat een kwart van de Enschedese bevolking al mantelzorger is. Een van de maatregelen om mantelzorgers tegemoet te komen is een betere samenwerking tussen de professionele zorg en de mantelzorg. Ondanks dat de wijkteams al sinds begin dit jaar volledig operationeel zijn, is de mantelzorgondersteuning echter nog steeds geen onderdeel van het wijkteam. Momenteel is men bezig met de kennisoverdracht.

Ook het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet zal de komende jaren moeten stijgen. Gemeentelijke voorzieningen verdwijnen en zullen steeds meer opgepakt moeten worden door vrijwilligers. De dagbesteding zal steeds vaker geen individuele voorziening meer zijn, maar wordt ingevuld door cliënten vrijwilligerswerk te laten doen. Daarnaast zullen ook vrijwilligers, die vanuit de participatiewet komen, begeleidt moeten worden richting vrijwilligerswerk. Vanaf 2016 zal V053, vooralsnog Vrijwilligers053, dienst doen als verbindings- en makelaarsfunctie voor het vrijwilligerswerk.

Voor zowel de mantelzorg als de vrijwillige inzet geldt dat het actieplan voornamelijk bestaat uit een opsomming van plannen die nog uitgewerkt moeten worden. Zo is de waardering van mantelzorgers en vrijwilligers nog niet concreet geregeld en bestaan er nog geen ondersteuningsprogramma’s. De wijkteams zijn sinds begin dit jaar volledig operationeel, maar zijn nog niet uitgerust voor taken op het gebied van mantelzorgondersteuning. De zorgvrijwilligers welke momenteel nog verbonden zijn aan Stichting Informele Zorg Twente, zullen ook in 2016 nog niet zijn ondergebracht bij de wijkteams. Voor GroenLinks is het langverwachte actieplan mantelzorg en actieplan vrijwillige inzet dan ook een teleurstelling.