Onlangs stelde GroenLinks vragen over de mogelijke vestiging van Aeronextlife op Technology Base Twente: hoe past dit in een meer omvattend toekomstbeeld en hoe zit het met de exploitatie van de luchthaven? Uit de antwoorden blijkt dat de keuze voor Aeronextlife betekent dat er meer vliegende ondernemingen naar de Technology Base Twente moeten komen. De antwoorden maken duidelijk dat het topteam al in een vroeg stadium een keuze heeft gemaakt met hoe dan ook verstrekkende, maar ook grotendeels nog onbekende gevolgen. Hier vindt u de antwoorden op onze vragen. In de vorige LinksVoor heb ik deze vragen toegelicht.

Er blijkt geen lange lijst van gegadigden te zijn en van een afweging van mogelijkheden lijkt daarom geen sprake. Er wordt alleen beoordeeld of wordt voldaan aan het (nogal algemeen gestelde) concept van TBT. Een nadere specificatie daarvan is nog in de maak en kennelijk is men van mening dat de activiteiten van het aangezochte bedrijf, passen bij de ‘advanced materials’ en de andere sectoren die zijn benoemd door de commissie Wientjes. Op deze manier is zeer de vraag of de keuze die nu is gemaakt voor Aernonextlife niet te vroeg komt: er is nog geen uitgewerkte visie beschikbaar en opnieuw is het grote punt dat de luchthaven in exploitatie genomen moet worden. Die onderneming is zeer lastig gebleken en is heel bepalend voor de toekomstige kwaliteit van het gebied zelf en de omgeving. Is er wel serieus gekeken naar mogelijkheden zonder vliegen?  

Belangrijk is vast te stellen dat door de komst van Aeronextlife waarschijnlijk iets ‘unieks’ zou ontstaan, dat niet concurreert met de vele andere in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen in Twente. Maar zijn er opties die nu opzij worden gezet? Het antwoord op die laatste vraag is: nee. Belemmeringen werpt de komst van het recyclingbedrijf niet op, aldus top- en kwaliteitsteam, tenminste als we kijken naar de mogelijke functies die Wientjes heeft benoemd. Toch lijkt dat nogal kort door de bocht als we kijken hoeveel verschillende mogelijkheden werden genoemd; deze passen in de praktijk niet allemaal naast elkaar.

Spannend wordt de uiteindelijke opzet en samenstelling van TBT en de bijdrage die de initiatiefnemers zullen leveren aan een sluitende exploitatie van de luchthaven. Een sluitende exploitatie is één van de voorwaarden voor het nemen van het luchthavenbesluit medio 2016. Er zal dus nog wel wat moeten gebeuren om Aeronextlife een plek te kunnen bieden. Dit bedrijf zal (o.a.) via de havengelden voor gebruik van de baan, slechts een deel van de benodigde middelen binnenbrengen voor de luchthavenexploitant (die ook nog gevonden moet worden). De noodzakelijke kwaliteit voor het gebied zelf en de omliggende regio is nog niet verzekerd. Immers, er blijven volgens de door de overheden opgestelde notitie reikwijdte en detailniveau vele duizenden ‘general aviation’ vluchten per jaar mogelijk. Het is nog te vroeg om te spreken van een ‘grote fout’, al is onze fractie wel bezorgd over dit nieuws. Rond deze tijd verwachtten top- en kwaliteitsteam eerder een uitgewerkte visie te presenteren.