Het agendapunt 'omgevingsvergunning Aeronextlife' in de stedelijke commissie maakte duidelijk dat wethouder Welman en een groot deel van gemeenteraad de eerder gebleken risico's en onmogelijkheden van luchtvaart in Twente niet willen zien. GroenLinks wil dat alternatieve mogelijkheden eerlijk worden afgewogen en dat het topteam met een (met reƫle marktkansen) onderbouwd toekomstscenario voor de verdere ontwikkeling van de voormalige vliegbasis komt en vindt het te vroeg om goedkeuring te geven aan Aeronextlife. Nog een keer gokken levert geen banen op en kost veel gemeenschapsgeld.

Hoewel plannen voor een burgerluchthaven ten grave zijn gedragen, wordt door wethouder en gemeenteraad tot nu toe niet ingezien dat de keuze voor Aeronextlife in dit stadium betekent dat het project opnieuw wordt opgezadeld met de onmogelijk gebleken zoektocht naar een exploitant en gebruikers van de baan. Een scenario waar langzamerhand nauwelijks draagvlak meer voor is, en zeker niet onder D66-, GroenLinks- en SP-kiezers. GroenLinks heeft jarenlang oppositie gevoerd tegen de plannen voor een onnodige en onhaalbare (burger-)luchthaven, en werd daarin gesteund door D66 en SP. Momenteel lijkt GroenLinks alleen te staan.

Aeronextlife moet een bedrijf worden dat vliegtuigen aan het einde van hun levensduur ontmantelt en onderdelen weer een nieuw leven geeft. Aeronextlife is voor haar bedrijfsvoering afhankelijk van de landingsbaan, zowel voor het invliegen van te ontmantelen vliegtuigen als voor het transport van vliegtuigonderdelen. Dit bedrijf heeft een beperkt aantal vluchten nodig, maar kiezen voor Aeronextlife betekent wel kiezen voor vliegen: alle faciliteiten moet in orde zijn en blijven.

Er bestaat geen enkele zekerheid dat er wel een levensvatbare luchthaven ontwikkeld kan worden. De recente geschiedenis wijst op het tegenovergestelde. Een burgerluchthaven is niet haalbaar gebleken en eerder is ook de variant 'general aviation' al als onhaalbaar in de prullenbak verdwenen. Welke variant moet er dan nog uit de 'hoge hoed' worden getoverd die wel tot een luchthaven met sluitende exploitatie kan leiden?

Als er eind 2016 geen nieuw luchthavenbesluit is genomen, mag er in Twente niet meer worden gevlogen, behoudens een ontheffing. Of dat luchthavenbesluit er komt, is nog helemaal niet zeker. Voorwaarde voor een nieuw luchthavenbesluit is een exploitant. Die is er nog niet en voorwaarde zal zijn dat de luchthaven rendabel gemaakt kan worden. En dat is, met het debacle van enige tijd geleden in het achterhoofd en Aeronextlife voorlopig als enige betalende gebruiker, vrijwel ondenkbaar. Weer een paar jaar in de prullenmand?

GroenLinks roept alle fracties daarom op zich alsnog op de risico's te bezinnen, voordat wordt ingestemd met de omgevingsvergunning voor Aeronextlife.

Robin Wessels en Jelle Kort