Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar, aanstaande maandag, zal definitief beslist worden over de oprichting van een sportbedrijf in Enschede. GroenLinks is voor de oprichting van het sportbedrijf, maar constateerde bij de behandeling in de stedelijke commissie, net als veel andere partijen, dat er twijfels bestaan over de financiële haalbaarheid. Enkele weken geleden kwam namelijk naar buiten dat er de komende jaren structureel bijna 1 miljoen euro bezuinigd moet worden op de sport. Dit vanwege een structureel tekort op de gemeentelijke sportaccommodaties en zwembaden.

De oprichting van een sportbedrijf moet de komende jaren leiden tot een betere samenwerking tussen verenigingen, een integraler sportaanbod en meer maatwerk binnen de sport, doordat het sportbedrijf kan inspringen op de vraag van sportverenigingen in plaats van aanbodgericht te werken. Veel sportverenigingen binnen Enschede en partners in de sport geven bovendien aan de oprichting van het sportbedrijf als een goede ontwikkeling te zien. Alhoewel wij ons kunnen vinden in de ideologie achter het sportbedrijf, namelijk meer en betere samenwerking om nog betere resultaten te behalen, vrezen wij wel voor de al ingecalculeerde bezuiniging van twee ton die het sportbedrijf vanaf 2018 jaarlijks op moet gaan leveren.

Naast de twee ton die het sportbedrijf moet opleveren, moet er nog bijna acht ton structureel bezuinigd worden. Hiervoor zijn al een aantal opties geopperd welke volgend jaar uitgewerkt zullen worden zoals huurdifferentiatie, waarbij een vereniging bij een betere bezettingsgraad van de accommodatie huurkorting kan krijgen, en door sport te combineren met bijvoorbeeld zorg of onderwijs of door. Het is echter nog onzeker welke andere mogelijkheden er binnen het programma sport zijn om te bezuinigingen en het is niet duidelijk of dit wel genoeg oplevert om het resterende tekort te dekken.

Voor GroenLinks is het van belang dat het nieuw op te richten sportbedrijf niet opgezadeld wordt met een erfenis uit het verleden. Het sportbedrijf moet geen makkelijke uitweg zijn om het tekort op sport af te wentelen op een verzelfstandigd onderdeel van de gemeente. Tegelijkertijd is het tekort een gegeven en zal dit met of zonder het sportbedrijf opgelost moeten worden.