FC Twente gaat velen aan het hart in Enschede. Echter, het is normaal gesproken niet de taak van de overheid om een betaald voetbalclub financieel te steunen, al doen vele gemeenten dat wel en heeft ook Enschede in het verleden, soms gesteund door de gehele gemeenteraad, voor in totaal meer dan 20 miljoen euro uitgeleend aan FC Twente. Er lijkt geen andere mogelijkheid dan FC Twente opnieuw te ondersteunen, juist vanwege het nog uitstaande bedrag van 17 miljoen euro en het dreigende faillissement van de club. Toch zal GroenLinks tegen de voorgestelde garantstelling stemmen omdat deze lager kan.

GroenLinks heeft in 2003 tegen een gemeentelijke lening aan FC Twente gestemd, in 2007 en 2011 stemde GroenLinks daarvoor. Sinds het laatste raadsbesluit hierover in 2011 hebben we gezien hoe snel het mis kan gaan en hoe weinig de gemeente daar blijkbaar aan kan doen. Waar het in het toezicht vanuit de gemeente is misgegaan, daarover heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De huidige situatie stelt ons voor een dilemma. Als we niks doen gaat FC Twente waarschijnlijk failliet en moet de gemeente 17 miljoen euro (grotendeels) afschrijven. Gaan we mee in het voorliggende voorstel om de uitstaande lening in te wisselen voor een garantstelling van 32 miljoen euro, dan loopt de gemeente het risico op termijn voor maximaal dit bedrag de schulden van FC Twente te moeten overnemen.

Het gaat hier niet alleen over het redden van FC Twente, het lijkt ook in het belang van de gemeentefinanciën om aan een oplossing voor deze club mee te werken. Een 'afkoopsom' van zo'n 17 miljoen en het failliet van de club is wel een erg hoge prijs. In zoverre kunnen we ons in het voorliggende voorstel voor de garantstelling vinden.
Anders dan in het voorstel aan de gemeenteraad wil GroenLinks niet dat het risico voor de gemeente min of meer gelijk blijft, maar dat dit substantieel wordt verminderd! De omstandigheden geven alle aanleiding die eis te stellen en GroenLinks vindt dat niet van een overheid kan worden verwacht op grote schaal de problemen van een betaald voetbalclub op te lossen, temeer omdat de gemeente het risico meer bij de betrokken ondernemers kan laten.

FC Twente moet goedkoper lenen en moet een evenwichtiger huishoudboekje overleggen aan de KNVB. Wij kunnen op straat niet uitleggen dat in het voorliggende voorstel de gemeente garant staat voor een aantal ondernemers (uit de gelederen van FC Twente) die vlak voor een aanstaand faillissement nog een deel van hun uitstaande rekeningen betaald willen krijgen. Op dit punt is voor ons duidelijk dat de voorgestelde garantstelling lager zou kunnen. Ook zijn er voor FC Twente andere manieren om in de kosten te snijden dan via de rentelasten. Wij krijgen niet uitgelegd dat een gemeente die ook op andere terreinen nog grote risico’s loopt, het op vrijwel alle fronten moeilijk heeft de eindjes aan elkaar te knopen en waarvan vele inwoners zonder werk en met geldproblemen zitten, een betaald voetbalclub in stand houdt waar veelverdieners kunnen houden wat ze hebben. De belastingbetaler hoeft daar wat GroenLinks betreft niet voor garant te staan. Wij gaan een eind mee, maar vinden het voorliggende voorstel te risicovol en onvoldoende passen bij wat vandaag de dag van de gemeente Enschede verwacht mag worden.