LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Met het vertrek van Jos Pierey als klachtencommissaris, al na een jaar, en een rekenkamerrapport waarin verstrekkende conclusies worden getrokken, zit het klachtencommissariaat in een spannende fase. GroenLinks wil deze belangrijke voorziening op dezelfde weg voortgezet zien, vanaf heden onder leiding van interim-klachtencommissaris mw. Veerman-Dronkert.

De onafhankelijke klachtencommissaris blijkt in een behoefte te voorzien en zorgt in veel gevallen dat het probleem waar klagers mee zitten, wordt opgelost. Ook blijkt dat op diverse thema's waarvoor de klachtencommissaris aandacht heeft gevraagd, beleid en uitvoering zijn aangepast. De behoorlijkheidsnormen ontleend aan de Nationale Ombudsman, blijken een krachtig analytisch instrument om uitvoering van beleid en soms impliciet het beleid zelf, tegen het licht te houden.

De Rekenkamer beveelt aan, de klachtencommissaris te positioneren tussen de belangen van burgers en die van de gemeentelijke organisatie in. GroenLinks vindt dat uitgaande van gegronde klachten, hiermee een valse tegenstelling in het leven wordt geroepen. Verder wordt aanbevolen de klachtencommissaris klachten niet langer te laten 'afdoen', maar afdoen betekent in de praktijk niets meer of minder dan dat de klachtencommissaris advies uitbrengt naar aanleiding van de binnengekomen klachten. GroenLinks ziet kortom geen aanleiding om te morrelen aan de onafhankelijke positie noch het mandaat van de klachtencommissaris. Wel is het noodzakelijk,  overeenkomstig  de aanbevelingen van de Rekenkamer, met de burgemeester afspraken te maken over de invulling van zijn wettelijke taak met betrekking tot klachtafhandeling. In dit kader wil GroenLinks dat de burgemeester verantwoordelijk wordt voor een goede facilitering van het klachtencommissariaat. Hierover zal de burgemeester nog met de raad van gedachte moeten wisselen. GroenLinks vindt dat de burgemeester zijn wettelijke taak moet kunnen invullen, maar voorop staat dat de klachtencommissaris onafhankelijk en goed gefaciliteerd dient te blijven functioneren.

Behalve de facilitering (financiering), wil GroenLinks nog twee punten regelen. Ten eerste willen wij dat waar mogelijk de toegankelijkheid van de bezwarenprocedure wordt verbeterd. Volgens dhr. Pierey zijn veel inwoners onvoldoende zelf in staat om een bezwarenprocedure te starten of vinden ze dat te duur (vanwege kosten advocaat). Dit terwijl deze procedure bedoeld is zeer laagdrempelig te zijn.

Het college van B&W wenst een strikte beperking van het werkterrein van de klachtencommissaris tot 'gedragingen' van de gemeentelijke organisatie. GroenLinks ziet geen reden de klachtencommissaris deze beperking op te leggen. Er is tot nu toe door de klachtencommissaris praktisch omgegaan met de scheidslijn tussen 'gedragingen' en beleid, waardoor college en raad meermalen van zeer relevante kritiek zijn voorzien. Beoordeling van gedragingen a.d.v. de behoorlijkheidsnormen leidde soms impliciet ook tot beoordeling van het beleid. Soms is aan het beleid te wijten dat 'gedragingen' niet aan deze normen konden voldoen. Deze interpretatie, waarbij college en raad worden aangesproken als de behoorlijkheidsnormen in het geding zijn, is wat GroenLinks betreft de juiste en het lijkt ons goed als de raad dit bevestigt.

   

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
do 22 juni, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
vr 30 juni, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 4 juli, 20.00 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 14 juli, 13.00 - Stadhuis

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @rivm: Het blijft warm de komende dagen:extra zorg voor ouderen en zieken Het hitteplan is geactiveerd in midden en zuid NL https://t.co
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
GroenLinks053 RT @WarrisGL: GroenLinks wil meer ondersteuning voor boeren die Bio willen gaan, ook in Oss. https://t.co/R367BAvKpL via @trouw
GroenLinks053 RT @SE053: Vandaag start de aanleg van de fietsstraat in Usselerweg, gedeelte tussen de Pathmossingel en de Dr. Kosterstr/Buitenweg, t/m 30…
GroenLinks053 Alvast een warm welkom 😀☀️ https://t.co/7mYOVvlIqd
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: Blij! Kamer steunt GroenLinks-plan mantelzorg https://t.co/7HqzzzxSk3
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: Blij! Kamer steunt GroenLinks-plan mantelzorg https://t.co/7HqzzzxSk3
GroenLinks053 RT @eenvandaag: Na het stuklopen van de formatie heeft @JesseKlaver een grote kater, maar: "We kunnen dit niet steunen" https://t.co/k4lKRU

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.