Hoewel er nog geen zicht is op financiële dekking (de vraag is of Twence hierin een rol kan blijven vervullen), wordt in Twente al volop gesproken over een nieuwe Agenda van Twente. Deze loopt namelijk volgend jaar af en aangezien Twente economisch gezien nog geen lijstaanvoerder is, is dat ook zeer terecht. Als GroenLinks denken we voorzichtig mee over de toekomst, ondanks de onzekerheid over het geld.

De evaluatie van de regio bevestigde het beeld dat we al hadden. De Twentse economie bestaat en krijgt een steeds duidelijker profiel. Er is in de afgelopen jaren initiatief genomen en veel kansen voor co-financiering zijn behoorlijk goed benut. Het gevolg daarvan is op zijn minst dat veel extra geld in onze regio is gestoken en naar alle waarschijnlijkheid zijn daarmee veel banen gecreëerd. Komt het van een nieuwe Agenda, dan is duidelijk dat meer bundeling van activiteiten nodig is en meer aandacht voor de uitvoering. GroenLinks ziet daarbij graag dat er realistische doelen worden gesteld die in de uitvoering bijgebeend kunnen worden. Zodat de versterking die we willen maximaal is. Een aantal meer concrete aandachtspunten die we belangrijk vinden:

Naast de economische toekomst van Twente, moet ook de toekomst van onze leefomgeving met de Agenda worden versterkt. Ook versterking van het openbaar vervoer kan daar volgens GroenLinks onderdeel vanuit maken. In de afgelopen jaren is helaas veel teloor gegaan terwijl deze voorziening steeds belangrijker is geworden en ook helpt om het platteland bij de steden te betrekken en andersom.

Vanuit de bouw, het MKB, en ook sommige spin-offs wordt duidelijk dat opnieuw en meer van onderop op zoek moet worden gegaan naar manieren om vanuit de Agenda van Twente ondersteuning te geven. In de komende tijd worden ideeën verzameld en die kunt u zeker ook bij ons kwijt.

Tot slot verwachten we een centrale plaats voor activiteiten die banen opleveren en revolveren (de investering terug opbrengen). Daarnaast past het volgens ons om in de toekomst als voorwaarde te stellen dat bedrijven waarin wordt geïnvesteerd in de regio moeten blijven.