Het nieuwe politieke seizoen begon voor mij een aantal weken geleden met het plan van het college om de mantelzorgwaardering anders in te vullen. Waar vorig jaar de mantelzorgers in Enschede aanspraak konden maken op een geldbedrag van 150 euro, zouden zij dit jaar voor 50 euro producten kunnen bestellen uit een speciaal daarvoor opgerichte webshop. In eerste instantie vond ik dit een opmerkelijk plan, waarom zouden mantelzorgers immers niet zelf kunnen beslissen waar zij hun geld aan uit geven? Uit onderzoek was immers ook gebleken dat mantelzorgers keuzevrijheid erg belangrijk vinden bij de mantelzorgwaardering.

Tijdens de stedelijke commissie bleken, net als GroenLinks, veel partijen sceptisch over het plan voor de mantelzorgwebshop. In het raadsvoorstel kwam namelijk niet naar voren waarom er juist voor dit plan werd gekozen en niet voor een uitbetaling van een geldbedrag. Meerdere partijen stelden de vraag welke van de twee opties goedkoper zou zijn om uit voeren. De wethouder zegde een memo toe waarin hij in zou gaan op deze vraag. Daarnaast voegde hij er aan toe dat het mogelijk zou zijn dat de ondernemers, die meedoen aan de webshop, vrijwillig een extra bijdrage leveren aan de mantelzorgwaardering. Deze bijdrage zou dan bovenop de 15% van de omzet komen die ondernemers af moeten staan aan de organisatoren van de webshop.
 
Aanstaande maandag zal de raad een definitief besluit nemen over de mantelzorgwebshop. De toegezegd memo van de wethouder is gisteren binnengekomen, maar bevat helaas niet alle gevraagde informatie. Zo is het nog steeds niet mogelijk vast te stellen of het plan om een mantelzorgwebshop op te zetten goedkoper is om uit te voeren dan door te gaan met het uitbetalen van een geldbedrag. De vraag rest of een mantelzorgwebshop genoeg voordelen voor de mantelzorgers oplevert om hun keuzevrijheid in te perken.