In aanloop naar het vaststellen van het nieuwe Enschedese welzijnsbeleid eind dit jaar heeft de gemeente de afgelopen maanden meerdere bijeenkomsten georganiseerd in het kader van “Nieuw Enschedees Welzijn”. Ook voor GroenLinks was dit aanleiding om wederom proactief na te ga denken over de toekomst van het welzijnswerk en terug te kijken op de afgelopen periode. Zo zijn wij de afgelopen tijd bezig geweest ons een beeld te vormen van de huidige situatie rondom het welzijnswerk in Enschede.

De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), waaronder ook het welzijnswerk valt. Naast de bezuinigingen waarmee de wmo te maken kreeg, werd ook besloten te transformeren. Per 2015 zou de nadruk meer komen te liggen op preventie en vroegsignalering om de druk op de kostbare zwaardere zorg te verlichten. Tegelijkertijd besloot de gemeenteraad per 2016 een gedeelte van het welzijnswerk op te delen in zogenaamde “kavels” en jaarlijks aan te besteden. Naar aanleiding van een evaluatie deze zomer besloot het college echter per 2017 niet opnieuw aan te besteden, maar dit een jaar uit te stellen.
 
GroenLinks is blij dat er per 2017 niet opnieuw wordt aanbesteed, maar maakt zich wel zorgen over de toekomst van het welzijnswerk. Juist nu de nadruk ligt op preventie en vroegsignalering, dreigt deze zorg te verschralen. Bovendien vrezen wij voor het effect van de aanbesteding op het welzijnswerk. GroenLinks zou graag zien dat de regie meer bij de bewoners komt te liggen, dat er geen versnippering binnen het welzijnswerk optreedt, dat de lijntjes tussen het welzijnswerk en andere zorgorganisaties, zoals de wijkteams, kort zijn en dat succesvolle projecten over de stad worden uitgerold en niet stranden bij commerciële organisaties. Het is daarbij belangrijk dat de welzijnsorganisaties, net als de wijkteams, een lokale binding hebben zodat zij zowel de stad en haar inwoners, als de vele voorzieningen en mogelijkheden die in de hele stad te vinden zijn, kennen. Het welzijnswerk sluit met haar preventieve en laagdrempelige aanpak naadloos aan op de professionele begeleiding van de wijkteams in latere stadia. Wij zullen bij de behandeling van het Nieuw Enschedees Welzijn later dit jaar dan ook pleiten voor het welzijnswerk als volwaardige en lokaal gebonden basisvoorziening voor de bewoners van Enschede.