LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

De invoering van de klachtencommissaris in Enschede was voor Enschede en zeker ook voor GroenLinks, die hiervoor gepleit heeft, een mooi moment. In korte tijd was iedereen het erover eens dat een onafhankelijke functionaris aan de slag zou moeten gaan met de lastige, onoverzichtelijke onderwerpen die burgers leiden tot het indienen van klachten over de gemeente. De complimenten van andere gemeenten waren niet van de lucht. Er was alle lof voor een onafhankelijke functionaris die met gezag kan bemiddelen wanneer mogelijk, maar organisatie en bestuur ook een spiegel kan voorhouden. Bij de gemeenteraad ligt nu een voorstel van het college om de onafhankelijke klachtencommissaris terug te draaien.

Voorgesteld wordt dat het college de klachtencommissaris, die in naam nog wel blijft bestaan, in het vervolg benoemt en ontslaat. Wij zien niet welk probleem daarmee wordt opgelost, er komen alleen problemen bij. De onafhankelijke positie wordt aangetast en zowel de geloofwaardigheid van de klachtencommissaris, als die van het college staan daardoor op het spel.

In de stedelijke commissie bleek dat veel fracties ongerust zijn over dit voorstel. Allerlei mogelijkheden om de onafhankelijkheid van de klachtencommissaris te versterken, passeerden de revue.

De klachtencommissaris moet met gezag kunnen werken: onafhankelijkheid en goede randvoorwaarden (o.a. structureel geld in de begroting) moeten daarom gewaarborgd zijn. Daarbij moeten er mogelijkheden zijn voor gevraagd en ongevraagd advies. GroenLinks zou er ook aan willen vasthouden dat de raad benoemt en ontslaat. Maar in de afgelopen periode werd het werken onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie zodanig moeilijk gemaakt dat het de voorkeur heeft van de huidige klachtencommissaris (onder een statuut dat regelt dat geen bemoeienis mogelijk is met de invulling van het werk) om onder het college te worden aangesteld. We waren niet overtuigd dat hiermee de onafhankelijke positie genoeg gewaarborgd zou zijn, en zien uit naar het aangepaste voorstel...

Agenda

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 @RKDRE Dankjewel! 😉
4hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 Vacature stage GroenLinks Europa https://t.co/L2JxUkxhQ2 via @groenlinks
8hreplyretweetfavorite
RobinWessels75 Nu hopen dat college dekking voor #groeneleges kan vinden, zodat deze erg succesvolle #duurzame regeling inderdaad kan worden voortgezet 2/2
RobinWessels75 Binnen half uur nadat #raad053 #zomernota vaststelt, wijzigt het al de financiële kaders door voor voortzetting groene leges te stemmen 1/2
GroenLinks053 Mantelzorgbeleid in de knel? Lees hier het artikel van @AnitaSempel - https://t.co/fAlxxMD6JD - #groenlinks #enschede #raad053 #linksvoor
GroenLinks053 RT @VroegeVogels: Gigantische ijsberg bij Antartica breekt af en de ijsmassa drijft nu naar het noorden. https://t.co/nU9V7AI1Nh
GroenLinks053 RT @JelleKort: PvdA, SP, GroenLinks en EA willen sociale en duurzame keuzes voor #Enschede https://t.co/dfrEcWxp8p
JelleKort PvdA, SP, GroenLinks en EA willen sociale en duurzame keuzes voor #Enschede https://t.co/dfrEcWxp8p

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.