Woensdag 5 juni staat de geloofwaardigheid van de Enschedese gemeenteraad (opnieuw) op het spel. Dan moet de raad een besluit nemen over opnieuw €5 miljoen aan overheidsgeld voor de luchthaven.

De politiek heeft al bepaald dat €16,2 miljoen investeringssubsidie en een garantstelling van 80% wordt gegeven over 70% van de overige investeringen die de luchthavenexploitant gaat doen. Daar dreigt nu nog €5 miljoen extra investeringssteun bij te komen. Daar bovenop wil het Rijk nog eens €4,6 miljoen bijdragen aan de luchtverkeersleiding en is €3 miljoen gereserveerd voor “luchtveilige investeringen”. Als het misgaat, gaat de gemeente vanwege de garantstelling waarschijnlijk failliet. Wie beweert dat door dit alles geen bijdrage wordt geleverd aan de exploitatie van de luchthaven, heeft zand in zijn ogen. Het zijn communicerende vaten: Een bakker die zijn bakkerij cadeau krijgt, hoeft niet elke maand zijn hypotheek af te betalen.

Het is onvoorstelbaar dat de gemeenteraad maandag 3 juni over €10 miljoen bezuinigingen praat voor 2014, en het College op woensdag 5 juni voorstelt om risicodragend te investeren in de luchthaven. De extra investering zou ten goede komen aan de werkgelegenheid. Of dat klopt weten we niet, het is niet aangetoond dat de luchthaven kan renderen. Wat we wel zeker weten is dat 40% moet worden bezuinigd op de thuiszorg en een groot deel van de sociale werkvoorziening wordt weggesaneerd. Voor het redden van die werkgelegenheid hebben Rijk, provincie en gemeente geen geld.

Als nog eens €12,6 miljoen overheidsgeld in handen wordt gegeven van de exploitant (in totaal €28,8 miljoen), dan wordt een plechtige belofte opnieuw gebroken: totaal onbetrouwbare politiek. Het College komt met voorstellen die niet stroken met wat al jaren geleden is afgesproken: een financieel zelfstandige luchthaven. Nu zal blijken of de voorstanders eindelijk doen wat ze beloofd hebben, namelijk een einde maken aan de luchthavenontwikkeling die zonder overheidsgeld niet kan.