LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

In 2015 moet de jeugdzorg van de provincie over gaan naar de gemeentes. Dat heeft grote voordelen, zoals de zorg dicht bij huis geven, dat kan veel bureaucratie voorkomen. Ook de samenwerking in de wijk met school en wijkteam kan een goede meerwaarde hebben. Maar er zijn ook nadelen. GroenLinks denkt dat de jeugdzorg bij de gemeente goed verzorgd zal kunnen worden, maar maakt zich zorgen over de complexe decentralisatie die ons nu te wachten staat. Want de zorg voor de jeugd moet zonder onderbreking worden voortgezet. Belangrijk is dat het kind, de jongere, hierbij op de eerste plaats komt.

Er zijn onderdelen die niet op gemeenteniveau gerealiseerd kunnen worden, zoals de zorg voor jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen, de gesloten jeugdzorg en de jeugdreclassering. Op deze vlakken zal er regionaal samengewerkt moeten worden. Veertien gemeentes in Twente gaan samenwerken. Er is een actieplan gemaakt, waarin niet alleen de transformatie van de jeugdzorg aan bod komt, maar ook de decentralisatie van de extramurale begeleiding en samenwerking van de Wmo in Twente.

Het grootste deel van onze jeugd groeit harmonieus en gelukkig op. Helaas zijn er ook in Enschede kinderen van wie de start niet zo goed is. Het kan gaan om kinderen met (ernstige) beperkingen, maar ook het gezin waarin het kind geboren wordt kan met beperkingen kampen. Ook deze kinderen gunnen we het om een goede start in hun leven te maken. Als dat nodig is zorgt de maatschappij voor steun en waar nodig voor professionele hulp.

De lichte ondersteuning is nu gemeentelijk georganiseerd en wordt naast vele anderen door de mensen van Jeugd en Gezin vorm gegeven. De wat zwaardere hulp komt vanuit de provincie. Dit versnippert de hulp en maakt dat er soms veel verschillende hulpverleners in een gezin komen. Dit is niet praktisch en bij de transitie moet er een nieuw stelsel komen; simpel, betaalbaar en effectief. Voorkomen, en als dat niet kan, zo vroeg mogelijk signaleren van de problemen krijgt de nadruk. Zodat met lichte, snelle hulp, grote(re) problemen voorkomen worden. Dat is positief voor het kind en het gezin en kost de gemeenschap minder. GroenLinks ondersteunt dit van harte.

Maar voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Voor de eerste hulp moeten gezinnen in hun eigen omgeving terecht kunnen, maar lang niet iedereen heeft een versterkende en ondersteunende omgeving. Scholen hebben een belangrijke signaalfunctie, hebben zij een goede aansluiting met jeugdzorg?

Bij meervoudige problemen komt het wijkteam in beeld, hierin zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd en staan Mediant en Tactus in de tweede lijn. Maar hoe zit het met de opleiding van de verschillende professionals? Zijn zij voldoende opgeleid om zoveel verschillende problemen op de juiste manier te onderkennen en de behandeling te sturen? Hoe gaat het met de kennis en expertise van de mensen die nu in de jeugdzorg werken? Blijft deze kennis beschikbaar voor de jeugd die dit nodig heeft?

In het verleden waren er bij jeugdzorg vaak wachtlijsten. Die moeten nu voorkomen worden. Maar wie gaat dat controleren en wie is hier op aan te spreken?

Nog tal van problemen die onderkend en aangepakt moeten worden. GroenLinks ziet graag een positieve ontwikkelingen in de jeugdzorg en zal zich inzetten om dat te bereiken.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

Opening campagnepand GroenLinks Enschede
za 27 jan, 16.00 - HUB

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.