Het rijk heeft een zorgakkoord gesloten met de sociale partners. Hierin zijn de zwaarste bezuinigingen verzacht. Maar het kwaad is al geschied; vorig jaar is een extra groot aantal mensen opgenomen in instellingen. In hoeverre hierin de angst heeft meegespeeld, om later niet meer te kunnen worden opgenomen, is niet bekend.

GroenLinks is blij dat de grootste bezuinigingen van de baan zijn, maar de bezuinigingen die wel blijven, baren ons grote zorgen. Er blijft nog 40% staan van de bezuiniging op huishoudelijke hulp. Voor een stad als Enschede, waar de meeste mensen die een beroep doen op deze hulp een minimum inkomen hebben, een gigantisch bedrag.

50 % van de mensen die geïndiceerd zijn voor een zorg- of verpleeghuis en een zorgzwaarte pakket 4 hebben mogen straks nog opgenomen worden. Daarmee worden de meest kwetsbaren geholpen. De anderen moeten thuis blijven. GroenLinks vindt dat daarvoor dan wel genoeg zorg thuis moet zijn! En zorg wil niet alleen zeggen verpleegkundigen; ook huishoudelijke hulp is heel belangrijk. En daar wordt toch flink op gekort.

Nu al werkt het zo dat, wanneer iemand een grote operatie gehad heeft, en hij/zij een partner heeft, de patiënt zo snel mogelijk naar huis gaat. Meestal is dat fijn en de fysiotherapeut en de verpleegkundige komen wel in huis. Maar hulp bij het huishouden komt er (meestal) niet. De partner wordt geacht dit te doen, ook als deze al op leeftijd is en de betrokkenen het voor de opname altijd samen deden. Mensen die geen partner hebben, gaan naar een zorghotel, prima, maar veel duurder! Iemand die naar huis gaat zou dan toch ook huishoudelijke hulp moeten kunnen krijgen!

Mensen willen graag voor hun familie zorgen, maar als dat betekent dat je dan ook meteen alles zelf moet doen en geen beroep kunt doen op enige ondersteuning, bedenken sommigen zich nog wel een keer. Niet iedereen is in staat dit alles zelf te doen, en dan kiest men toch voor opname.

Mensen met zorgzwaarte pakket 3 en 4 konden dit jaar nog naar een instelling en wie daar eenmaal is, wordt er niet weer uitgezet. Er zijn veel mensen met deze zorg voor wie opname hard nodig is. Door hun beperking raken ze geïsoleerd en als ze alleen wonen, ook vaak angstig. Sommige van deze mensen bloeien weer helemaal op als ze in een zorginstelling wonen. Anderen zouden zich met meer hulp misschien thuis nog wel heel prettig voelen. Maar omdat de hulp er niet is, of omdat ze bang zijn, dat de hulp verminderd wordt, gaan ze naar een instelling. (Natuurlijk alleen als ze daarvoor geïndiceerd zijn, dat spreekt voor zich) De prikkel om thuis te blijven ontbreekt. In tegendeel; met de angst voor ogen dat opname straks niet meer kan en er thuis niet genoeg hulp zal zijn, zijn mensen eerder geneigd juist naar een instelling te gaan, nu het nog kan.

Voor mensen met dementie ligt de situatie nog moeilijker. GroenLinks is van mening dat hier zeker voldoende zorg gegeven moet worden, voor betrokkenen én voor hun mantelzorgers.

Niets is zo zwaar als mantelzorger te zijn voor mensen die gaan dementeren. De dag rond moet je alert zijn en in sommige fases van de ziekte wordt de nachtrust meermalen onderbroken. Dagopvang is dan een goede oplossing. Maar daar moet juist weer op bezuinigd worden. GroenLinks is van mening dat er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers zorg op maat moet zijn. Hulp in huis naar behoefte, dagopvang waar dat nodig en als het thuis niet meer gaat een vlotte opname. GroenLinks zal doen wat ze kan, om dat te bereiken.