LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Op een mooie zomerachtige avond hebben we de eerste ALV van dit jaar van onze afdeling gehouden in Concordia aan de Oude Markt in Enschede. Ondanks grote concurrentie van de voorrondes Eurovisie Songfestival 2017 en de halve finale van de UEFA Europa League, konden we toch nog 17 leden verwelkomen.

Belangrijke onderwerpen in deze vergadering waren:

 • Goedkeuring financieel verslag over 2016: Na korte toelichting en positief advies kascommissie wordt dit goedgekeurd.
 • Jaarverslag 2016 Fractie: Robin Wessels en Anita Sempel brachten mondeling verslag uit en benoemden een paar "hoogtepunten", Jelle Kort is vanwege komende blijde familieomstandigheden afwezig.
 • Verslag van de gevoerde campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017: Milou Mulder geeft een kort verslag van de succesvolle acties die we hebben ondernomen in Enschede en Haaksbergen.
 • Verkiezing van nieuw bestuur: De beoogde nieuwe bestuursleden Dirk Stemerding en Marc van de Vegt stellen zich mondeling voor, Rob Storck is wegens vakantie niet aanwezig maar heeft zich schriftelijk voorgesteld.

Het nieuwe bestuur bestaat na deze ALV uit:

 • Henk Zomer, voorzitter/penningmeester
 • Rob Storck, secretaris
 • Milou Mulder, campagneleidster
 • Dirk Stemerding, activiteitencommissie
 • Marc de Vegt, activiteitencommissie

De aftredende bestuursleden, Elly vd Helm, Everwijn Dambrink en Jan Plette zijn met een bos bloemen en een attentie bedankt voor hun diensten.

 • Begroting 2017: Wordt met kleine wijziging inzake kosten ALV goedgekeurd.
 • Vaststelling opdracht programmacommissie en verkiezing leden van deze commissie: De opdracht wordt zonder wijzigingen aangenomen en de leden van de commissie zoals voorgesteld worden benoemd.
 • Vaststelling opdracht kandidatencommissie en verkiezing leden van deze commissie: De opdracht wordt na enige discussie goedgekeurd met als toevoeging dat de kandidaten de waarden van GroenLinks moeten onderschrijven. De kandidatencommissie mag zelf voorzien in de enig overgebleven vacature (inmiddels is dit gelukt).

De ALV verliep in een goede sfeer en werd afgesloten om 21:51 uur waarna nog een tijd werd nagepraat op het terras van Molly Malone.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.