Op een mooie zomerachtige avond hebben we de eerste ALV van dit jaar van onze afdeling gehouden in Concordia aan de Oude Markt in Enschede. Ondanks grote concurrentie van de voorrondes Eurovisie Songfestival 2017 en de halve finale van de UEFA Europa League, konden we toch nog 17 leden verwelkomen.

Belangrijke onderwerpen in deze vergadering waren:

 • Goedkeuring financieel verslag over 2016: Na korte toelichting en positief advies kascommissie wordt dit goedgekeurd.
 • Jaarverslag 2016 Fractie: Robin Wessels en Anita Sempel brachten mondeling verslag uit en benoemden een paar "hoogtepunten", Jelle Kort is vanwege komende blijde familieomstandigheden afwezig.
 • Verslag van de gevoerde campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017: Milou Mulder geeft een kort verslag van de succesvolle acties die we hebben ondernomen in Enschede en Haaksbergen.
 • Verkiezing van nieuw bestuur: De beoogde nieuwe bestuursleden Dirk Stemerding en Marc van de Vegt stellen zich mondeling voor, Rob Storck is wegens vakantie niet aanwezig maar heeft zich schriftelijk voorgesteld.

Het nieuwe bestuur bestaat na deze ALV uit:

 • Henk Zomer, voorzitter/penningmeester
 • Rob Storck, secretaris
 • Milou Mulder, campagneleidster
 • Dirk Stemerding, activiteitencommissie
 • Marc de Vegt, activiteitencommissie

De aftredende bestuursleden, Elly vd Helm, Everwijn Dambrink en Jan Plette zijn met een bos bloemen en een attentie bedankt voor hun diensten.

 • Begroting 2017: Wordt met kleine wijziging inzake kosten ALV goedgekeurd.
 • Vaststelling opdracht programmacommissie en verkiezing leden van deze commissie: De opdracht wordt zonder wijzigingen aangenomen en de leden van de commissie zoals voorgesteld worden benoemd.
 • Vaststelling opdracht kandidatencommissie en verkiezing leden van deze commissie: De opdracht wordt na enige discussie goedgekeurd met als toevoeging dat de kandidaten de waarden van GroenLinks moeten onderschrijven. De kandidatencommissie mag zelf voorzien in de enig overgebleven vacature (inmiddels is dit gelukt).

De ALV verliep in een goede sfeer en werd afgesloten om 21:51 uur waarna nog een tijd werd nagepraat op het terras van Molly Malone.