Afgelopen maandag heeft ons nieuwe Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet een bezoek gebracht aan Enschede. Het doel van het bezoek was om kennis te maken met de Enschedese GroenLinksafdeling en om aandacht te vragen voor de grote tekorten op het sociaal domein waarmee de stad geconfronteerd wordt. Daarnaast heeft Corinne kennis gemaakt met het project Levensboek van de UT. Dit project biedt dementerende ouderen de kans om allerlei momenten uit hun leven opnieuw te beleven en daarmee de kwaliteit van hun leven te verhogen.

Nog niet zo lang geleden werd bekend dat Enschede over dit jaar een tekort heeft van bijna 15 miljoen euro. Een groot gedeelte van dit tekort komt voort uit het sociaal domein. Een combinatie van Rijksbezuinigingen, landelijke besluiten en een nieuw verdeelmodel dat ervoor zorgt dat Enschede sinds een aantal jaar minder geld krijgt vanuit het Rijk, heeft ervoor gezorgd dat Enschede op de Jeugdhulp en de Maatschappelijke Ondersteuning geld tekort komt. GroenLinks Enschede maakt zich ernstig zorgen over deze tekorten en vindt het belangrijk dat de landelijke politiek inzicht heeft in de gevolgen hiervan voor Enschede. Om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie is Corinne in gesprek gegaan met wethouder Jurgen van Houdt en zijn ambtelijke ondersteuning.

Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel in Enschede en gebeuren er ook hele mooi dingen. In de middag hebben we een presentatie bijgewoond van het project Levensboek van de UT. Onderzoekers, vrijwilligers en betrokkenen hebben verteld over de totstandkoming van de levensboeken en de waarde hiervan voor dementerende ouderen. Nog te vaak wordt er enkel ingezet op de medische aspecten van het ouder worden, terwijl juist ook het verhogen van de levenskwaliteit een positief effect kan hebben op de gezondheid. Kortom, een afwisselend werkbezoek dat zowel de positieve en negatieve kant van Enschede heeft laten zien.