Met de verkiezingen in aantocht kondigen B&W in de zomernota opnieuw ingrijpende maatregelen aan in de zorg en ondersteuning van inwoners. Niet alleen wordt gehoopt zo verwachte tekorten te compenseren, ook wil het college meer geld voor economisch beleid en bereikbaarheid. Hoewel men inwonersparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, lijkt nog bijna niemand te beseffen wat er op het spel staat.

Al voordat de gemeenteraad hiervoor de financiële middelen had gevonden, is door het college met de betrokken partijen afgesproken dat Kennispark meer geld zal krijgen. Onlangs werd voorgesteld een paar miljoen per jaar uit te trekken voor de Agenda van Twente, zonder zicht op de financiële dekking. Dit voorstel nam de gemeenteraad afgelopen maandag overigens in grote meerderheid over. Beide gebeurtenissen zijn door de media als positieve resultaten van het politieke bedrijf gepresenteerd. De mogelijke consequenties voor de inwoners van Enschede zitten echter verstopt in het dikke maatregelenpakket van de zomernota, daarom hier een korte bloemlezing van ingrijpende maatregelen die GroenLinks op dit moment niet wil.

In het algemeen wordt de zorg en ondersteuning aan inwoners flink aangepakt, al zijn de effecten daarvan niet altijd even duidelijk. Zo moeten er 'algemene voorzieningen' komen ter vervanging van geïndiceerde maatwerkvoorzieningen (Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) & Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD)). Ook moeten jeugdzorg en onderwijs (dat tegenwoordig veel extra moet doen voor leerlingen die vroeger 'speciaal onderwijs' ontvingen) met nog minder geld toe. Wel heel concreet is het voorstel van het college om de extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede niet langer ten goede te laten komen aan armoedebestrijding onder kinderen.

De dienstencheques die een voldoende peil van ondersteuning in het huishouden bereikbaar moeten houden, worden afgeschaft in het voorstel van het college.

GroenLinks vindt het vreemd dat er zo weinig aandacht is voor het draagvlak van gevoelige maatregelen zoals de hier genoemde. Ook zijn effecten soms helemaal niet duidelijk en zou daarover eerst met de betreffende doelgroepen gesproken moeten worden. Een volledig overzicht van de voorgestelde maatregelen vindt u via de link bovenaan in dit artikel. Zie ook mijn artikel van de vorige keer.