Kort geleden schreef ik hierover in de LinksVoor en melde dat ik vragen zou stellen aan het college. Dat is inmiddels gebeurd en de antwoorden maken GroenLinks niet blij. Want hoewel het college zeker het belang van de stage onderschrijft, komt er geen zekerstelling om deze stages te behouden.

Het college schrijft dat zij de maatschappelijke stages zeer waardeert. Ze heeft een gemeenschappelijke stedelijke opzet van de maatschappelijke stages jarenlang gestimuleerd en is het met GroenLinks eens, dat stoppen met de stages kapitaalvernietiging is.

Het college gaat er vanuit dat alle betrokkenen door zullen gaan met het organiseren van de stages. Maar in tijden van bezuiniging is het niet zeker dat dit gebeurt. Het college erkent dit.

Gelukkig is er in het schooljaar 2013–2014 en ook in 2014-2015 nog de verplichting en het geld om deze stages te organiseren. Ook het college wil in deze periode niet bezuinigen op dit punt. De scholen en leerlingen vinden de stages heel waardevol en de maatschappelijke organisaties zijn er erg tevreden mee.

Er is veel geld ingestoken, maar de organisatie staat nu als een huis. Als de Haagse geldkraan dicht gaat, is er intussen een nieuw college. Wie weet wat zij kunnen doen! Als iedereen het wil, moet het mogelijk zijn de stages te behouden. GroenLinks zal er aan doen wat ze kan, om de stage voor Enschede te behouden.