De programmacommissie voor het verkiezingsprogramma van GroenLinks Enschede voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is begin dit jaar voortvarend van start gegaan. Inmiddels zijn de leden van de programmacommissie verdeeld in subgroepen die elk een deel van het komende verkiezingsprogramma voor hun rekening nemen. Deze subgroepen zijn al een paar weken bezig met het voeren van gesprekken met diverse belangenorganisaties en instellingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan Enschede Energie, Fietsersbond, kunstenaarscollectieven en meer.

De volgende fase zal bestaan uit, de ingewonnen informatie naast onze eigen programmapunten te verwerken in een conceptprogramma. Dit concept zal in de periode eind juli tot begin september gaan geschreven worden door een aantal leden van de commissie. Daarna is het de bedoeling om het onder de leden te verspreiden voor eventuele op- en aanmerkingen dan wel aanvullen. In de Algemene Ledenvergadering van a.s. december zal het programma definitief vastgesteld worden.