De Programmacommissie heeft inmiddels de laatste hand gelegd aan het concept verkiezingsprogramma 2018-2022 voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018. Dit programma zal in het aankomend weekend 21 en 22 oktober per email en in sommige gevallen per post naar de leden worden verzonden. Indien gewenst kunnen de leden schriftelijk tot en met zaterdag 11 november a.s. 23:59 uur amendementen op dit programma indienen.

Deze amendementen zullen door de programmacommissie van een preadvies worden voorzien waarna de definitieve vaststelling van het verkiezingsprogramma in de komende ALV in december zal plaatsvinden.