Als kandidatencommissie bestaan we uit Henk Nijhof (uit Hengelo), Elly Lentelink, Elly van der Helm en Marieke Arends. Harm Bult is inmiddels naar Utrecht verhuisd. Elly van der Helm en Henk Nijhof zijn zowel actief binnen de kandidatencommissie van Hengelo als Enschede. We hebben een oproep voor kandidaten voor de gemeenteraad geplaatst in de LinksVoor, via de site en Facebook.

Ook is er een mail naar de leden gestuurd. Hierop hebben we 13 reacties ontvangen. Een mooie score, waardoor we echt wat te kiezen hebben. We zijn met ze in gesprek over de procedure en hun motivatie en hebben de eerste gesprekken al achter de rug. Begin november zullen we een concept-lijst maken en de voorgestelde positie aan elke kandidaat terugkoppelen. Deze kunnen zich hierop beraden. Het definitieve voorstel gaat met de stukken van de ALV van 7 december mee.  Integriteit is een aktueel onderwerp in de selectie van de kandidaten. Van landelijk hebben we daar uitgebreide stukken over ontvangen. Onze burgemeester heeft via een brief aan de fracties ook aangegeven groot belang hieraan te hechten.