Afgelopen raadsvergadering heeft GroenLinks met succes gepleit voor extra onderzoek naar verdere verduurzaming van het nieuw te bouwen zwembad. In de loop van volgend jaar zal de wethouder met een voorstel naar de gemeenteraad komen waarin de mogelijkheden om het zwembad energieneutraal of aardgasloos te bouwen zijn uitgewerkt.

Daarnaast zal er gekeken worden of het zwembad straks voldoende plek biedt aan iedereen die wil zwemmen. GroenLinks is blij met de steun voor ons voorstel en hoopt hiermee de weg te hebben geopend voor een groen en toegankelijk zwembad!