LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Een week nadat Enschede in het landelijke regeerakkoord één van de vier culturele centra buiten de randstad werd genoemd, stond het plan om te investeren in een nieuwe
entree voor het Muziekkwartier op de agenda. Met de bouw van één gezamenlijke entree willen de instellingen het gebouw tot een huiskamer van de stad maken. De samenwerking tussen instellingen werpt steeds meer zijn vruchten af en onlangs heeft ook de Bibliotheek aangegeven te willen kijken naar de mogelijkheid om te verhuizen naar het Muziekkwartier. GroenLinks is blij dat de instellingen na de zware bezuinigingen weer vooruit kunnen kijken en wil graag geld vrij maken voor cultuur, maar is geen voorstander van opnieuw investeren in stenen.

Al sinds de bouw van het Muziekkwartier is de stijgende huurlast een molensteen om de nek van culturele instellingen. De afgelopen periodes is er ook nog eens flink op cultuur bezuinigd, waardoor een groot gedeelte van het cultuurbudget vast zit in stenen. Ondanks deze bezuinigingen hebben verschillende instellingen zich de afgelopen tijd ten goede weten te profileren en de erkenning van Enschede als een belangrijk cultuur centrum in het land is dan ook grotendeels aan hen te danken. Wat GroenLinks betreft is het nu tijd om de balans recht te trekken en niet langer geld uit te geven aan stenen, maar te investeren in programmering en inhoud.

GroenLinks is van mening dat het niet het gebouw zelf is dat mensen naar binnen trekt, maar hetgeen zich daarbinnen afspeelt. Zo vervult de Bibliotheek met haar boeken en activiteiten al jarenlang de functie van huiskamer van de stad. GroenLinks staat niet onwelwillend tegenover een eventuele horecafunctie binnen het Muziekkwartier, maar is er niet van overtuigd dat daarvoor een dure verbouwing nodig is. Bovendien zou eerst het plan van de Bibliotheek uitgewerkt moeten worden, zodat we niet over een half jaar opnieuw een besluit hoeven te nemen.

Kortom, GroenLinks ziet graag dat er de komende jaren geïnvesteerd wordt in het bereik en de aantrekkelijkheid van het cultuuraanbod. Door culturele instellingen meer financiële armslag te geven, kunnen ze meer spraakmakende concerten, voorstellingen en festivals organiseren. GroenLinks gelooft dat het potentieel van de cultuur in Enschede zit in verbetering van het aanbod, niet in (nog) mooiere gebouwen.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.