Sociale Hypotheek maakt bouw buurthuis mogelijk

GroenLinks Tweedekamerlid Nevin Özütok kwam onlangs naar Enschede voor een bezoek aan de bewonerscommissie Dolphia. Zij wilde graag uit eerste hand, van de bewoners, horen wat er in Dolphia leeft hoe de sociale hypotheek voor een nieuw buurthuis tot stand is gekomen. 

In 2006 is het buurthuis in Dolphia gesloopt. In de maisvelden buiten de buurt is toen 'De Kei' gebouwd. De Kei zou het hart van het Eschmarkerveld moeten worden, en een link tussen het oude Dolphia en het nieuwe Eschmarkerveld moeten vormen. Maar de nieuwe woonwijk is er nooit gekomen.

De bewonerscommissie Dolphia, een groep enthousiaste bewoners die zich met hart en ziel voor Dolphia inzet, heeft tijdelijk gebruik kunnen maken van een ruimte in De Kei. Een ruimte die helaas te klein was voor diverse activiteiten. Daarnaast heeft eigenaar Ons Huis per eind 2018 de huur opgezegd, zodat de Kei kan worden verhuurd aan een zorginstelling. De bewoners van Dolphia zijn dan ook geruime tijd op zoek naar de mogelijkheid om weer een eigen buurthuis te realiseren.

Na 2 jaar lang intensief overleg met de gemeente, is de oplossing gevonden in een 'sociale hypotheek.' Dit houdt in dat de gemeente de bouw van het buurthuis financiert en de bewonerscommissie de hypotheek grotendeels afbetaalt door het realiseren van allerlei maatschappelijke doelen, zoals meer participatie, minder werkloosheid en minder zorgvraag in Dolphia.

De sociale hypotheek haalde de landelijke pers -onder andere de Volkskrant schreef een uitgebreid artikel- en wekte daarmee ook de aandacht van de GroenLinks kamerfractie.

Kamerlid Nevin Özütok, woordvoerder Binnenlandse zaken en politie, heeft bewonersinitiatieven tot haar speerpunt gemaakt. Als wethouder in Amsterdam-Oost is ze al in aanraking gekomen met allerlei initiatieven. Daarom was ze erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Dolphia en wilde graag van de bewoners zelf horen wat er in Dolphia speelde, hoe de sociale hypotheek tot stand is gekomen en wat de bewoners ervan verwachten. Op 30 oktober heeft de voltallige bewonerscommissie Nevin Özütok hartelijk ontvangen en in een goed gesprek het verhaal rondom Dolphia en het buurthuis toegelicht. Nevin Özütok was erg enthousiast over de inzet van de bewonerscommissie en het idee van de sociale hypotheek. Dolphia zou hiermee niet alleen een voorbeeld voor andere Enschedese buurten kunnen zijn, maar misschien ook landelijk navolging kunnen krijgen.

GroenLinks zal de ontwikkeling van het buurthuis en de sociale hypotheek in ieder geval met belangstelling blijven volgen.