Ik had een Euro meegenomen naar de begrotingsraad, omdat ik deze graag aan de begroting wilde toevoegen als symbool voor rechtszekerheid. Er is eigenlijk geen extra geld nodig om te zorgen dat de gemeente zich aan juridische kaders houdt - juristen zijn er genoeg binnen de gemeente - maar toch gebeurt dit niet altijd. Zodoende wilde ik rechtszekerheid een eigen plek geven op de begroting.

Onlangs concludeerde de Enschedese Rekenkamer dat de bevoorschotting in de bijstand niet conform de regels gaat (art. 52 Participatiewet). Meerdere waakhonden en/of rechters geven aan dat de gemeente de plank juridisch heeft misgeslagen in de afgelopen jaren: recent de bevoorschotting in de bijstand, maar ook de onderwerpen zoektijd voor 27-plussers en bewindvoering zijn voorbeelden. GroenLinks wil dan ook dat B&W en gemeenteraad niet alleen reageren op het rekenkamerrapport over bevoorschotting, maar afspreken dat de gemeente rechtszekerheid in het algemeen meer aandacht gaat geven.

Beseft moet worden dat regels niet voor niks zijn, maar dat deze burgers zekerheden en bescherming bieden. Juridische kaders maken duidelijk wat burgers van hun overheid mogen verwachten, zoals een voorschot van 90 procent voor iemand die bijstand heeft aangevraagd. Wanneer jurdische kaders knellen kan de gemeente niet zomaar de ruimte nemen om ‘creatief’ met regels om te gaan en kaders buiten toepassing verklaren, ondanks dat andere gemeenten dit soms ook doen. Problemen kunnen samen met andere gemeenten en/of organisaties beter bij de wetgever worden aangekaart.

Ik zal bij de behandeling van het rekenkamerrapport over bevoorschotting in de bijstand opnieuw aandacht vragen voor de positie van rechtszekerheid binnen de gemeente. Mijn Euro heb ik in mijn zak kunnen houden, maar de gemeente kan een boel meer besparen als zij door de regels te hanteren minder vaak in rechtszaken betrokken raakt.

'Hier kan je de begrotingsbehandeling terugkijken'