Als GroenLinks zijn we er erg blij mee dat de stadsdialoog over vuurwerk de 'vuurwerkimpasse' heeft doorbroken. Bij diverse jaarwisselingen mocht ik weer iets zeggen op de radio over de grote hoeveelheid overlastmeldingen in Enschede. Herhaalde pogingen van GroenLinks om de gemeente in beweging te brengen hier iets aan te doen troffen geen doel. Inwoners blijken er anders tegenaan te kijken dan de politiek in de afgelopen jaren. En dát heugelijke feit moet nu op een goede manier in daden worden omgezet.

Er is onder meer een vergaand voorstel van de inwoners en door de inwoners aangenomen over vuurwerkvrije zones. Deze moeten in hun ogen worden benut om het afsteken van vuurwerk sterk terug te dringen. Er is een bewonerspanel ingesteld dat toeziet op de uitwerking van de aangenomen voorstellen. Desondanks bekruipt sommigen het gevoel niet volledig grip te hebben op wat de gemeente met hun 'burgerbesluit' gaat doen.

De stadsdialoog beoogt met het voorstel over vuurwerkvrije zones een zo ruim mogelijke toepassing hiervan door de gemeente. Zo gauw ergens ook maar 'enige' kans is op gevaar, schade of overlast door vuurwerk moet zo'n zone worden ingesteld, zo is besloten. Ik zal van de burgemeester de toezegging vragen de jaarwisselingen van volgend jaar en verder op deze manier voor te bereiden.